Göteborgs universitet
Bild
Bild på Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram

Maureen McKelvey, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått medel till ett 10-årigt forskningsprogram inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram. Pengarna ska användas för att fortsätta uppbyggnaden av en stark forskningsmiljö kring innovation och entreprenörskap i Göteborg.

Entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling

Detta är ett forskningsprogram om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. I programmet studerar forskarna främst empiriska fenomen inom Sverige, och inom följande industrier:

  • Fordonsindustrin, inklusive e-mobilitet, autonoma system och artificiell intelligens
  • Life science, inklusive bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik
  • Idrott/sportteknik

Forskningsprogrammet syftar till att driva fram en förnyelse av den teoretiska och empiriska förståelsen av hur kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem kan etableras och vidmakthållas för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Fokus ligger på det entreprenöriella ekosystemets kraft att revolutionera hur vi skapar tillväxt och välfärd. Frågor som kommer att studeras är till exempel hur entreprenörens roll ser ut i dag, och hur den kommer att förändras framöver till följd av exempelvis teknik- och kunskapsutvecklingen.

To succeed, we must be daring in our research approach.

/Maureen McKelvey

Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Mer information om Rådsprofessorprogrammet.

Om Maureen McKelvey

Maureen McKelvey är professor i industriell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare varit professor i innovationsekonomi vid Chalmers. 1996 vann hon det prestigefyllda Schumpeter Prize som delas ut av International Joseph A. Schumpeter Society. Hon har publicerat ett dussintal böcker och ett stort antal artiklar i internationella tidskrifter samt gjort utredningar för Sverige och EU. Under åren 1999 - 2001 var hon medlem i IVA:s ledarskapsprogram IFG. Hon har en BA i nationalekonomi och statskunskap från Rice University i USA och en MSc i Science and Technology Policy från Lunds universitet samt en doktorsexamen i teknik och social förändring från Linköpings universitet. Ledamot av IVA sedan december 2017.

Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Kontakt

Maureen McKelvey

Tel: +46 31 786 1442
maureen.mckelvey@gu.se