Bild
Bild på forskarna
Rögnvaldur Saemundsson, Maureen McKelvey och Ethan Gifford, forskare vid Göteborgs universitet och den nybildade centrumbildningen U-GOT KIES.
Länkstig

Innovationsforskare studerar maritima klustret i Västsverige

Publicerad

Hur ser förutsättningarna ut för västsvenska företag med nya idéer inom den maritima sektorn? Och hur spelar politiska beslut in och vad betyder EU:s strategier för den blå sektorn på lokal nivå? Det ville tre innovationsforskare vid Göteborgs universitet ta reda på.

I en studie tittade de särskilt på så kallade KIE-företag. Dessa företag utgör en form av entreprenörskap som är mycket beroende av avancerad kunskap och samarbeten. De förknippas ofta med techbolag eller avknoppningar från universitet, men de finns inom fler branscher, också inom verksamheter kopplade till havet.

Det som utmärker KIE-företagen är att de är duktiga på att kombinera olika typer av avancerad kunskap, att de förnyar ekonomin och bidrar till omställning till ett mer hållbart samhälle. De skapar också socialt värde och stimulerar framväxten av nya jobb.

Samarbeten utgör viktiga nätverk av aktörer för KIE-företag och de bildar så kallade kunskapsintensiva innovativa ekosystem. Dessa ekosystem är extra intressanta för forskarna att studera för att förstå hur politiska beslut faller ut och påverkar entreprenörer, företag och samhället i stort.

Stark rörelse med entreprenörer och politiker som vill förnya

De tre forskarna, Ethan Gifford, Maureen McKelvey och Rögnvaldur Saemundsson, menar att maritima näringar är ett spännande område vad det gäller entreprenörskap och utvecklingen av kunskapsintensiva innovationsekosystem. I Västra Götalandsregionen finns dessutom en uttalad strategi för regional utveckling som också omfattas av ett antal olika internationella satsningar, bland annat så kallad ”smart specialisering”.

– I Västra Götaland har vi en stark rörelse från både entreprenörer och politiker som handlar om att förnya de maritima områden som länge varit ett av styrkeområdena i regionen. Vi ville titta på en industri där KIE- företag fanns men som då inte är de typiska ”high-tech”-företagen, säger Ethan Gifford.

Omodernt regelverk och byråkrati har bromsat utvecklingen

Inom det maritima området har forskarna specifikt tittat på biomarina näringar, där hållbarhet är på stark frammarsch. Inom till exempel sjömatsproduktionen har de traditionella sjömatsindustrierna en stor chans att bidra till en mer hållbar matproduktion, men det finns vissa hinder i vägen. Föråldrade regelverk och byråkrati har bromsat utvecklingen, något som flera entreprenörer berättat om i rapporten ”Ur hav och sjö växer framtidens näringar” som kom 2019. Trotts detta finns en stark framtidstro bland entreprenörerna.

Forskarna bakom den nya studien betonar vikten av ett gott samspel mellan kunskapsintensiva och innovativa företag och politiker. Ett kunskapsintensivt innovationsekosystem slutar aldrig att växa eller ändras vilket gör att systemet måste justeras kontinuerligt, menar de. 

– Politiker måste förstå vilka incitament som driver entreprenörer och vad de har för behov. Då kan man skapa ett samspel där det finns möjlighet för både privata vinster bland entreprenörer och allmänna fördelar för samhället i form av hållbar utveckling och hållbara lösningar, säger Ethan Gifford.

EU:s ”Smart specialisering” och ”Blue growth” har påverkat sektorn

I studien konstateras också att den regionala satsningen på ett maritimt kluster är en direkt effekt av att Västra Götalandsregionen tagit till sig av EU:s så kallade ”smart specialisering och blue growth-strategier”.

­– Det är viktigt att förstå hur större policyfrågor om hållbarhet rinner ned till lokala nivåer, och vad det finns för utmaningar där för nya företag. Detta ser vi när vi följt utvecklingen av maritim politik på EU-nivå, och hur Sverige och Västra Götalandsregionen tagit till sig och improviserat utifrån EU:s riktlinjer, säger Ethan Gifford.

Fler studier på gång

Det är flera projekt på gång, berättar Ethan Gifford. Han och hans kollegor kommer fortsätta att studera strategier bland maritima KIE-företag i Västsverige, i synnerhet hur de hanterar balansgången mellan hållbarhetsinriktade innovationer och lönsamhet.

Dessutom arbetar Ethan Gifford tillsammans med kollegan Linus Brunnström som tidigare undersökt företagsarenor i Väst, en verksamhet inom Fyrbodal med affärscoacher och andra typer av företagsstöd. Tillsammans kommer de att bygga vidare på Linus Brunnströms studier inom ramarna för ett större forskningsprogram som leds av Maureen McKelvey, genom Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram.

Mer om innovationsforskning vid Göteborgs universitet

För mer information om entreprenörs- och innovationsforskning finns på den nybildade centrumbildningen U-GOT KIES hemsida. Här hittar du senaste forskningsartiklar och vetenskapliga bidrag.

Läs hela artikeln

The evolution of knowledge-intensive innovation ecosystems: co-evolving entrepreneurial activity and innovation policy in the West Swedish maritime system av Ethan Gifford, Maureen McKelvey & Rögnvaldur Saemundsson.

Maritima klustret i Västsverige

Nyheten publicerades först på Maritima klustret i Västsverige. Läs mer om deras verksamhet på deras hemsida: https://www.maritimaklustret.se/