Länkstig

Uppsats om hållbara mobilitetssystem rankas som en av de bästa i år

Hani Elzoumors mastersuppsats om hur innovativa lösningar kan göra mobilitetsystem mer hållbara, erkändes av kommittén för Gothenburg University Sustainability Thesis Award (GUSTA), som en av de bästa masteruppsatserna 2020.

Göteborgs universitets hållbarhetspris för studentuppsatser (GUSTA) ges till uppsatser inom ämnen som relaterar till hållbar utveckling. GUSTA-priset har instiftats för att motivera studenter att kritiskt analysera och engagera sig för hållbarhetsfrågor och att söka ny kunskap för en hållbar värld. Utmärkelsen vänder sig till alla studenter på universitetets alla program. Pristagarna utses av en vetenskaplig kommitté som består av fem professorer från lika många fakulteter vid Göteborgs universitet.

Vinnarna av årets pris tillkännagavs i november 2020 (Länk till nyhet: https://gmv.chalmers.gu.se/student-hub/gusta+award). Även om Hanis uppsats inte fick utmärkelsen, blev den uppmärksammad av kommittén som en av de bästa uppsatserna under året. Erkännandet baseras på omfattningen av uppsatsen och att den höll väldigt hög kvalitet, i synnerhet gällande hur Västra Götalands regionen kan hjälpa små- och medelstora företag att omvandla regionens mobilitetsystem till att bli mer hållbart.

Titeln på masteruppsatsen som Hani skrev tillsammans med Spiros Strachinis vid Challenge Lab vid Chalmers tekniska högskola är ” The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County”och du kan läsa den här. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62926

Bild på Hani Elzoumor
Hani Elzoumor