Bild
Foto på kvinna som arbetar i ett labb
Länkstig

AstraZeneca värd för U-GOT KIES-workshop om medicinsk innovation

Årets workshop om medicinsk innovation, som hölls på AstraZeneca, Mölndal, hade fokus på interaktioner mellan universitet och industri. Här fanns goda möjligheter för samhällsvetare, som analyserar mönstren och orsakerna till medicinsk innovation, från stora delar av Europa att interagera med kollegor som arbetar med dessa frågor inom AstraZeneca.

Bild
Gruppbild på deltagarna på workshopen, på AstraZeneca, Mölndal
Gruppbild på deltagarna på workshopen, på AstraZeneca, Mölndal

AstraZeneca, Mölndal är värd för Workshop in Medical Innovation (WOMI) 2022. Kaushik Sengupta, chef Alliance management på AstraZeneca och Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe, på AstraZeneca anordnar tillsammans med Gothenburg Centre for Knowledge-Intensive Innovation Ecosystems (U-GOT KIES) årets WOMI. Anna är också medlem i Advisory Council for Societal Dialogue and Impact, på U-GOT KIES, som en del av samarbetet mellan universitet och samhälle.

- Att organisera detta evenemang tillsammans med AstraZeneca är ett bra exempel på hur vi arbetar med externa intressenter för att stimulera samhällsdialog och skapa nätverksarenor, säger Maureen McKelvey, professor i Industrial Management och föreståndare U-GOT KIES.

Foto på Anna Sandström och Maureen McKelvey
Anna Sandström och Maureen McKelvey

Spännande panelsamtal

Under dagen fick vi lyssna på två panelsamtal. Panelerna bestod av experter från Karolinska Institutet, AstraZeneca och utvalda internationella forskare inom området medicinsk innovation.

Återanvändning av läkemedelsföreningar - lednings- och vetenskapligt perspektiv  

Dagens första paneldiskussion inledde debatten om återanvändning av teknik och läkemedelsföreningar, ur vetenskapliga och ledningsmässiga perspektiv. Panelen utforskade öppna frågor och forskningsmöjligheter relaterade till återanvändning av läkemedelssubstanser i olika sjukdomssammanhang.

Bild
Foto på Panel 1
Panelister: Dr Annika Jenmalm Jensen, Professor James Barlow, Dr Thomas Lundbäck, Dr Bastian Rake

Panelister

  • Dr Bastian Rake (Maynooth University & Affiliated Researcher at U-GOT KIES centre), Chairperson 
  • Professor James Barlow (Imperial College London) 
  • Dr Annika Jenmalm Jensen, Infrastructure director, SciLifeLab (Karolinska Institute)  
  • Dr Thomas Lundbäck, Senior Director, Mechanistic and Structural Biology (AstraZeneca) 

Fördelar och spillovers i akademiska allianser och forskningssamarbeten mellan läkemedelsföretag och universitet

Den andra paneldiskussionen fokuserade på interaktioner mellan universitet och industri. En intressant fråga för både företag och universitet är om, hur och när, olika typer av interaktioner mellan universitet och industri gynnar – eller inte gynnar båda parter. Vilka typer av olika interaktioner finns? Hur uppnår företag värdefulla allianser för sina pipelines? Vad fungerar, vad fungerar inte?

Bild
Foto på Panel 2
Panelister: Dr Annika Jenmalm Jensen, Professor James Barlow, Dr Thomas Lundbäck, Dr Bastian Rake

Panelister

  •  Professor Isabel Bodas Freitas (GEM Grenoble Ecole de Management & Broman scholar guest researcher at U-GOT KIES centre), Chairperson 
  • Professor Magnus Gulbrandsen (University of Oslo) 
  • Dr Susanna Myhre, Director, Academic Alliances (AstraZeneca) 
  • Professor Mark Flynn (Global Edge Medtech Consulting and University of Newcastle) 

U-GOT KIES främjar samhällsdialog och påverkan

Workshopen organiseras av Gothenburg Centre for Knowledge-Intensive Innovation Ecosystems (U-GOT KIES). U-GOT KIES bidrar till att främja påverkan och dialog med det omgivande samhället. Det sker i dialog mellan U-GOT KIES centermedlemmar och olika beslutsfattare i stora företag, entreprenörsföretag, offentliga organisationer och universitet. Vi gör så genom att sprida våra forskningsresultat, engagerar oss i direkt dialog såsom offentliga seminarier och genom att sprida kunskap inom grund- och avancerad utbildning.

 It is a pleasure to welcome and host the academic researchers for the WOMI workshop to AstraZeneca Mölndal site and thereby showcasing the importance of cross sector discussion and collaboration in sciences.

– Kaushik Sengupta, Director, Alliance Management, Astra Zeneca Biopharmaceutical R&D.

The amazing journey

Kaushik Sengupta och hans kollega Anders Lundqvist tog med deltagarna på The amazing journey. Detta var en spännande guidad tur för att lära oss mer om AstraZenecas resa och all innovativ utveckling som sker på plats. Se fler bilder genom att följa denna länk: https://www.gu.se/en/u-gotkies/photos-from-the-amazing-journey, eller genom att klicka på bilden nedan.

Bild
Foto på The amazing journey
Om WOMI

WOMI är ett internationellt nätverk av forskare som studerar innovation, entreprenörskap och organisation av forskning och utveckling inom ramen för hälso- och sjukvårdsorganisationer, medicintekniska produkter och läkemedelsindustrier och inom det bredare fältet medicin och biovetenskap.

https://www.gu.se/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/womi-community-workshops-on-medical-innovation-and-healthcare