Göteborgs universitet
Bild
Bild på skrivbord med dator
Länkstig

Forskarutbildning i innovation och entreprenörskap

Vår forskarutbildning syftar till att utbilda de studerande till kompetenta, kreativa och kritiska forskare i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar.

Navigate to video: Möt Madeleine - doktorand i innovation och entreprenörskap
Video (4:15)
Möt Madeleine - doktorand i innovation och entreprenörskap

Forskarutbildningen bedrivs genom avhandlingsarbete med stöd av individuell handledning samt deltagande i forskarkurser. Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är ett övergripande forskningsperspektiv, där entreprenörskap är en delprocess. Detta innebär att ämnet innefattar analys avseende följande specialiseringar:

  • Innovationsprocessens aktörer
  • Innovationer som sociala system
  • Innovationsprocesser i kunskap och lärande
  • Hanteringen av immateriella tillgångar
  • Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation
  • Innovationsinriktad politik

 

Studieplan för forskarutbildningen i innovation och entreprenörskap
Allmän studieplan innovation och entreprenörskap (pdf)