Göteborgs universitet

Forskare och lärare

Institutionen för marina vetenskaper har för närvarande forskande och undervisande personal i ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård samt oceanografi. Forskning och undervisning sker i Göteborg, på Kristineberg Center för marin forskning och innovation, samt på Tjärnö marina laboratorium.

Marinbiologi

Carl André, professor

Kerstin Johannesson, professor

Per Jonsson, professor

Mats Lindegarth, professor

Per-Olav Moksnes, professor

Henrik Pavia, professor

Helle Ploug, professor

Per Åberg, professor


Per Sundberg, professor emeritus

Kristina Sundbäck, professor emerita

Sten-Åke Wängberg, professor emeritus
 

Matz Berggren, forskare  

Carina Bunse, biträdande universitetslektor

Roger Butlin, gästprofessor

Thomas Dahlgren, forskare 

Swantje Enge, forskare  

Ellika Faust, forskare

Lars Gamfeldt, universitetslektor

Jonathan Havenhand, forskare 

Marlene Jahnke, forskare

Alyssa Joyce, forskare  

Alexandra Kinnby, post doc

Ann Larsson, universitetslektor

Erica Leder, universitetslektor

Julia Mougin, post doc

Iga-Maria Nestorowicz, projektassistent

Matthias Obst, forskare 

Olga Ortega-Martinez, forskare

Marina Panova, forskare  

Ricardo Tomás Pereyra-Ortega, forskare 

Fredrik Pleijel, seniorforskare

Marina Rafajlovic, forskarassistent

Erik Selander, universitetslektor

Sophie Steinhagen, forskare

Gunilla Toth, universitetslektor

Mats Töpel, forskare 

Rhian Waller, universitetslektor

Marin geologi

Laurenz Thomsen, professor
 

Kjell Nordberg, professor emeritus
 

Lennart Bornmalm, universitetslektor

Irina Polovodova Asteman, universitetslektor

Marin kemi

Katarina Abrahamsson, professor

Martin Hassellöv, professor

Stefan Hulth, professor

Isaac Santos, professor


Leif Anderson, professor emeritus

Per Hall, professor emeritus

David Turner, professor emeritus
 

Stefano Bonaglia, biträdande universitetslektor

Laura Bristow, universitetslektor

Tetyana Gilevska, post doc

Karin Mattsson, forskare 

Tristan Mckenzie, forskare

Gloria Reithmaier, post doc

Adam Ulfsbo, forskare 

Marin kulturvård

Charlotte Björdal, professor

Oceanografi

Göran Broström, professor

Fabien Roquet, professor

Sebastiaan Swart, professor

Anna Wåhlin, professor
 

Göran Björk, professor emeritus

Anders Omstedt, professor emeritus
 

Marcel Du Plessis, forskare

Johan Edholm, forskarassistent

Sam Fredriksson, forskare 

Bastien Queste, biträdande universitetslektor

Anders Stigebrandt, forskare