Göteborgs universitet
Bild
Elever står i strankant och letar.

Summer Science Camp

På Summer Science Camp får elever på gymnasiets Naturvetenskapliga program pröva på att arbeta som forskare. Under handledning gör eleverna en vetenskaplig studie där planering, genomförande och utvärdering av resultat ingår. Om så önskas, kan studien vara grund till ett gymnasiearbete.

Vem får delta?

Gymnasieelever på Naturvetenskapsprogrammet som ska börja årskurs 3 kommande höst.

Tid och plats

Lägret pågår 25 - 28 juni 2024 på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.

Vad kostar det?

Lägret finansieras av Institutionen för marina vetenskaper och är kostnadsfritt för deltagarna. Mat och logi ingår. Transport tur och retur Tjärnö bekostas av eleven.

Anmälan

Anmälan görs senast 31 maj 2024 via mail till christin.appelqvist@gu.se

Elever tittar på alger i akvarium.