Göteborgs universitet
Bild
Närbild på kemiska signaler i marina djur.
Foto: Erik Selander

Forskningsämnen

Forskningen på institutionen för marina vetenskaper sker inom forskningsämnena marinbiologi, marin geologi, marin kemi, marin kulturvård och oceanografi.

Marinbiologi

Inom marinbiologin studerar vi det som lever i världshaven, inklusive sådant som lever nära och på kusterna. Vi studerar mönster och processer både inom och mellan individer, liksom organismernas interaktioner med miljön. Vi intresserar oss mycket för biologisk evolution i havet.

Marin geologi

Inom marin geologi studerar vi sedimenten i havet, i grundhav och i kustzonen med fjordar och vikar. Vi undersöker resultaten av de fysiska, kemiska och biologiska processer som skapar sedimenten, hur och var de avlagras, vad de innehåller och vilka förlopp som påverkar deras fördelning och sammansättning.

Marin kemi

Inom marin kemi studerar vi egenskaperna, sammansättningen, och strukturen hos grundämnena, jonerna och de kemiska föreningarna i oceanerna. Detta inbegriper studier av hur föreningarnas strukturer och sammansättningar förändras, samt energiomvandlingarna.

Marin kulturvård

Inom marin kulturvård studerar vi skeppsvrak och arkeologiskt trä. Förutom kulturhistorisk trä från marin miljö studerar vi också arkeologiskt trä som kommer från vattendränkta områden på land, som exempelvis grundpålar under historiska hus och vrak i terrestra miljöer.

Oceanografi

Fysisk oceanografi (också Marin fysik) är den geovetenskap som arbetar med beskrivningen av havets fysiska tillstånd. Detta inkluderar studier av de fysiska processer som kontrollerar rörelser och egenskaper hos vattenmassor, samt havets påverkan på atmosfären och klimatet.