Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

Vid Institutionen för marina vetenskaper finns institutionsledning, institutionsråd, prefekt och proprefekt.

Prefekt

Henrik Pavia, professor
031-786 9685
E-post: henrik.pavia@marine.gu.se

Proprefekt

Per Hall, professor
031-786 9062
E-post: per.hall@marine.gu.se

Administrativ chef

Lotta Willerstrand
031-786 37 41
E-post: lotta.willerstrand@marine.gu.se

 

Institutionsledning

Henrik Pavia – prefekt
Per Hall – proprefekt
Lotta Willerstrand – administrativ chef
Peter Tiselius – föreståndare för Marina infrastrukturen
Lena Gipperth – föreståndare för Centrum för hav och samhälle
Jonathan Havenhand  – viceprefekt för grundutbildning
Helle Ploug – viceprefekt för forskarutbildning
Gunilla Gisslevik – controller

Adjungerad med närvaro- och yttranderätt

Annika Wall – kommunikatör

Institutionsråd

Institutionsrådet ska fungera rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor för institutionens verksamhet. 

Medlemmar i institutionsrådet
 

Henrik Pavia, prefekt, ordförande

Ann Larsson - representant för lärare/forskare
Fabien Roquet - representant för lärare/forskare
Lars Gamfeldt - representant för lärare/forskare
Stefan Hulth - representant för lärare/forskare
Julian Alberto Gallego Urrea - representant för lärare/forskare
Gunilla Gisslevik - representant för teknisk/administrativ personal

Studenter

vakant

Doktorander

Martin Eriksson
Rickard Stenow

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Per Hall, proprefekt                                                                       
Johnathan Havenhand, viceprefekt grundutbildning                                                                      
Helle Ploug, viceprefekt forskarutbildning                                                              
Lotta Willerstrand, administrativ chef, sekreterare IR     
Erik Selander,

Arbetsmiljörepresentant
Fackliga representanter