Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

Vid Institutionen för marina vetenskaper finns institutionsledning, institutionsråd, prefekt och proprefekt.

Prefekt, tf

Katarina Abrahamsson, professor
Tel: 031-786 90 51

E-post: katarina.abrahamsson@gu.se

 

Proprefekt, tf

Jonathan Havenhand, forskare
Tel: 031-786 96 82
E-post: jon.havenhand@marine.gu.se

 

Administrativ chef

Lotta Willerstrand
Tel: 031-786 37 41
E-post: lotta.willerstrand@marine.gu.se

Institutionsledning

Katarina Abrahamsson – prefekt, tf
Jonathan Havenhand – proprefekt tf, viceprefekt för grundutbildning
Lotta Willerstrand – administrativ chef
Fredrik Gröndahl – föreståndare för Marina infrastrukturen
Lena Gipperth – föreståndare för Centrum för hav och samhälle
Erik Selander - viceprefekt för forskning
Helle Ploug – viceprefekt för forskarutbildning
Mirabella Tingström – controller

Adjungerad med närvaro- och yttranderätt

Annika Wall – kommunikatör

Institutionsråd

Institutionsrådet ska fungera rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor för institutionens verksamhet. 

Medlemmar i institutionsrådet

Katarina Abrahamsson, prefekt tf, ordförande

Lars Gamfeldt - representant för lärare/forskare
Marlene Jahnke - representant för lärare/forskare
Erica Leder - representant för lärare/forskare
Karin Mattson - representant för lärare/forskare
Kjell Nordberg  - representant för lärare/forskare
Fabien Roquet - representant för lärare/forskare
Sebastiaan Swart - representant för lärare/forskare
Anna Wåhlin - representant för lärare/forskare
Annika Wall - representant för teknisk/administrativ personal

Studenter

 

Doktorander

 

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt                                                            

Johnathan Havenhand – proprefekt tf, viceprefekt grundutbildning                                                                      
Helle Ploug – viceprefekt forskarutbildning                                                                
Erik Selander – viceprefekt forskning

Lotta Willerstrand – administrativ chef, sekreterare IR   

Arbetsmiljörepresentant
Fackliga representanter