Göteborgs universitet

Organisation

Vid Institutionen för marina vetenskaper finns institutionsledning, institutionsråd, prefekt och proprefekt.

Prefekt

Stefan Hulth, professor
Tel: 031 – 786 9024
E-post: stefan.hulth@gu.se

Proprefekt

Jonathan Havenhand, forskare
Tel: 031-786 96 82
E-post: jon.havenhand@marine.gu.se

Administrativ chef

Charlotte Altin

Telefon: 031-786 30 46
E-post: charlotte.altin@gu.se

Institutionsledning

Stefan Hulth – prefekt
Jonathan Havenhand – proprefekt, viceprefekt för grundutbildning
vakant – administrativ chef
Martin Hassellöv –
viceprefekt för forskning
Helle Ploug – viceprefekt för forskarutbildning
Per Knutsson – föreståndare för Centrum för hav och samhälle,
eller Marina Panova – vice föreståndare för Centrum för hav och samhälle
Matthias Obst – samverkansansvarig
Mirabella Tingström – controller
Annika Wall – kommunikationsansvarig

Institutionsråd

Institutionsrådet ska fungera rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmarna väljs på tre år i öppna val där institutionens medarbetare har rösträtt.

Medlemmar i institutionsrådet

Stefan Hulth, prefekt, ordförande
Lars Gamfeldt - representant för lärare/forskare
Marlene Jahnke - representant för lärare/forskare
Erica Leder - representant för lärare/forskare
Karin Mattson - representant för lärare/forskare
Isaac Santos - representant för lärare/forskare
Sebastiaan Swart - representant för lärare/forskare
Annika Wall - representant för teknisk/administrativ personal

Studenter

Linda Pjons
Sofia Kamperin

Doktorander

Milad Pourdanandeh

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt                                                            

Jonathan Havenhand, proprefekt, viceprefekt grundutbildning
Göran Broström, tf viceprefekt forskarutbildning
Martin Hassellöv, viceprefekt
forskning
vakant, administrativ chef

Olga Kourtchenko, AMO