Göteborgs universitet

Organisation

Vid Institutionen för marina vetenskaper finns institutionsledning, institutionsråd, prefekt och proprefekt.

Prefekt

Stefan Hulth, professor
Tel: 031 – 786 9024
E-post: stefan.hulth@gu.se

Proprefekt

Jonathan Havenhand, forskare
Tel: 031-786 96 82
E-post: jon.havenhand@marine.gu.se

Administrativ chef

Lotta Willerstrand
Tel: 031-786 37 41
E-post: lotta.willerstrand@marine.gu.se

Institutionsledning

Stefan Hulth – prefekt
Jonathan Havenhand – proprefekt, viceprefekt för grundutbildning
Lotta Willerstrand – administrativ chef
Martin Hassellöv –
viceprefekt för forskning
Göran Broström – tf viceprefekt för forskarutbildning
Per Knutsson – föreståndare för Centrum för hav och samhälle,
eller Marina Panova – vice föreståndare för Centrum för hav och samhälle
Matthias Obst – samverkansansvarig
Mirabella Tingström – controller
Annika Wall – kommunikationsansvarig

Institutionsråd

Institutionsrådet ska fungera rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmarna väljs på tre år i öppna val där institutionens medarbetare har rösträtt.

Medlemmar i institutionsrådet

Stefan Hulth, prefekt, ordförande
Lars Gamfeldt - representant för lärare/forskare
Marlene Jahnke - representant för lärare/forskare
Erica Leder - representant för lärare/forskare
Karin Mattson - representant för lärare/forskare
Isaac Santos - representant för lärare/forskare
Sebastiaan Swart - representant för lärare/forskare
Annika Wall - representant för teknisk/administrativ personal

Studenter

Linda Pjons
Sofia Kamperin

Doktorander

Milad Pourdanandeh

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt                                                            

Jonathan Havenhand, proprefekt, viceprefekt grundutbildning
Göran Broström, tf viceprefekt forskarutbildning
Martin Hassellöv, viceprefekt
forskning
Lotta Willerstrand, administrativ chef

Olga Korurtchenko, AMO
Anna Wåhlin, AMO
Teresia Martinsson, AMO
Elizabeth Robertson, likabehandlingsansvarig