Göteborgs universitet
Bild
Marin mätutrustning sänks ner i havet från fartyg.
Foto: Ralf Prien

Marin kemi

Inom marin kemi studerar vi egenskaperna, sammansättningen, och strukturen hos grundämnena, jonerna och de kemiska föreningarna i oceanerna. Vi studerar också fasta marina föroreningar som mikroplaster.

Marin kemi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, där vi studerar nedbrytning i havet av vårt kulturella arv, den oceaniska kolcykeln, försurning av havet, näringsflöden i och vid havsbottnar, samt marina föroreningar som mikroplaster.

Detta inbegriper studier av hur föreningarnas strukturer och sammansättningar förändras, samt energiomvandlingarna. Vi intresserar oss speciellt mycket för processernas dynamiska samverkan med strömmar, pH, atmosfärens innehåll och ekologin i havet.

För att uppnå våra mål använder vi en mängd kemiska analysverktyg. Speciellt viktiga är kromatografi, masspektrometri och Raman spektroskopi. För analyser av data använder vi bl.a. multivariata tekniker och i vår forskning ingår avancerad kemisk modellering. Vi har tillgång till en världsunik instrumentpark för analys och karaktärisering av föroreningspartiklar från nano till millimeterskala i riktiga miljöprover.