Länkstig

Irina Polovodova Asteman

Universitetslektor

Institutionen för marina vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5272

Om Irina Polovodova Asteman

Jag har bakgrund i maringeologi och mikropaleontologi och arbetar med mikrofossiler (bentiska foraminiferer) och geokemiska proxies i sedimentkärnor från havsbotten. Med hjälp av dessa naturliga arkiv studerar jag förändringar i den marina miljö som tog plats under sen-Holocen (de senaste 4000-6000 åren). Dessa inkluderar syrebrist på havsbotten, havsförsurning, förändringar i primärproduktivitet, föroreningshistoria, klimatförändringar samt introduktion av främmande arter. För att studera dessa arbetar jag främst med sedimentkärnor tagna i kustområden, fjordar och estuarier.

Jag också undervisar och är kursledare för flera kurser:

  • Maringeologi (GVG320)
  • Marin mikropaleontologi (MG0230)
  • Marin mikropaleontologi och Paleoceanografi (GVM460)
  • Kustekosystem och grunda mjukbottnars struktur (MAV108).