Göteborgs universitet
Bild
Dykare letar efter alger i havet och endast fötterna sticker upp ovanför havsytan.
Länkstig

Forskarutbildning

Göteborgs universitet är i dag ett av landets största inom marin forskning och utbildning, och här finns några av Sveriges främsta forskare inom området. Som doktorand på institutionen för marina vetenskaper blir du en del av den naturvetenskapliga miljön på Göteborgs universitet.

Vi har flera nationellt unika forskningsprojekt och våra forskare deltar i internationella expeditioner. Göteborgs universitetet är värd för det nationella Havsmiljöinstitutet. Vi har också tillgång till en toppmodern marin infrastruktur som möjliggör forskning av högsta internationella klass.

Våra forskningsämnen och forskningsområden

Institutionen för marina vetenskaper har fem forskningsämnen och åtta forskningsområden.

Vår doktorandmiljö

Den marina infrastrukturen ger en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som möjliggör forskning på hög internationell nivå.