Länkstig

Marina Antonina Zoe Panova

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Marina Antonina Zoe Panova

Jag är studerar molekylära mekanismer och evolution av anpassningar i naturliga populationer. Jag är intresserad av alla molekylära förändringar på DNA och RNA-nivå (strukturella och regulatoriska mutationer, gen uttryck, reorganisering av kromosomer och genomdivergens), och hur de påverkar organismer i deras naturliga miljöer. Jag är också intresserad av geners evolutionära historia och hur de kan användas för att rekonstruera utvecklingen av populationer och arter.