Länkstig

Laurenz Thomsen

Professor

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5283

Om Laurenz Thomsen

För att förstå den globala förändringen och dess samhälleliga konsekvenser krävs också att man främjar och tillämpar processorienterad forskning inom sedimentologin på ett tvärvetenskapligt sätt. I mer än 20 år har jag studerat det hydrodynamiska beteendet hos fina organo-mineraliska aggregat: lera. Slam är det dominerande ytbeläggningen i havet och är ett mycket komplext ämne. Den består av många små oorganiska partiklar som fritt binder sig till organiskt material. Jag använder fältstudier för att utforska småskaliga, grundläggande processer för erosion, avlagring och transport, använder fjärranalys för att undersöka mer storskaliga mönster av sedimentfördelning och modeller för att förutsäga slammets öde i havet. Jag har kvantifierat organo-mineraliska aggregat vid kontinentala marginaler och undersökt deras transportbeteende och rensningshastighet [1, 2, 3], deras förmåga att överföra organiskt kol och föroreningar till ekosystemen [4, 6, 7]. Jag har undersökt deras betydelse för att förhindra utflöde av lösta ämnen [5]. Jag har samarbetat med modellerare för att förbättra partikeltransportmodeller med hjälp av verkliga data från fältstudier [6, 8, 9] och gått med i ett internationellt expertgrupp för att utveckla övervakning och en bevarandestrategi för beslutsfattare [10]. Jag är övertygad om att ny övervakningsteknik kommer att drastiskt öka vår förståelse av partikeltransportprocesser i antropocen [5, 7]. Dessa studier kan endast genomföras framgångsrikt med tvärvetenskaplig forskning. Därför har jag anslutit mig till eller samordnat forskningsgrupper från olika discipliner inom oceanvetenskaperna.

[1-10]: markerade i listan över mina publikationer i mitt CV.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)