Länkstig

Fredrik Pleijel

Seniorforskare

Tjärnö marina laboratorium
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Fredrik Pleijel

Tjärnö

Jag arbetar med att beskriva havsborstmaskarnas utvecklingshistoria och släktskapsförhållanden genom att studera deras utseende (morfologi) och ärftlighetsmolekyler (t.ex. DNA). De mest detaljerade studierna har jag gjort på undergrupperna Hesionidae and Phyllodocidae.

Jag är också intresserad av hur man kan förbättra namngivningen av organismer så att den på ett bättre sätt speglar deras utvecklingshistoria (PhyloCode). Dessutom har jag engagerat mig i att ta fram litteratur för att identifiera organismer.

För många är ”maskar” inte särskilt tilltalande (utom kanske att ha som bete), men med hjälp av foton av levande djur och diverse mikroskoptekniker försöker jag dokumentera dessa djurs underskattade skönhet.

Besök SLU:s webbplats för att ladda ner Bestämningsnyckel till och presentation av svenska familjer av havsborstmaskar i PDF-format.

Mitt arbete stöds av Vetenskapsrådet.