Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Vågor som slår mot sandig strand.
Havet är en del av jordens väder- och klimatsystem. Breda forskningsinsatser inom oceanografi behövs eftersom människans påverkan på klimatet leder till snabba förändringar i systemet.

Oceanografi

Vi studerar oceanernas fysiska och kemiska egenskaper, deras ursprung, utveckling och geologiska uppbyggnad, liksom vi studerar de livsformer som finns i havet och hur de samverkar med den marina miljön och med varandra.

Fysisk oceanografi baseras på teori och metodik från klassisk mekanik och termodynamik. Våra arbetsmetoder inkluderar observationer i havet med hjälp av avancerade moderna instrument, avancerade analysmetoder för observationsdata och simulering med hjälpa av matematiska modeller.

För att förstå alla de mönster och processer vi engagerar oss i, så är det fundamentalt för oss att studera de principer som styr rörelser i havet och täcka in allt från de minsta virvlarna till cirkulationen i världshaven.

De olika delarna speglar den spridning av vetenskaper som oceanografer blandar för att öka kunskapen om världshaven.

Delområden

  • Interaktion mellan is och atmosfär
  • Spridning av partiklar t.ex. plast i haven
  • Klimatvariationer i Södra Ishavet
  • Arktis oceanografi
  • Omanbuktens oceanografi
  • Tidvattenenergi
  • Havets storskaliga cirkulation
  • Dynamiken i havets gränsskikt
  • Östersjöns dynamik