Göteborgs universitet
Bild
Vågor som slår mot sandig strand.
Havet är en del av jordens väder- och klimatsystem. Breda forskningsinsatser inom oceanografi behövs eftersom människans påverkan på klimatet leder till snabba förändringar i systemet.

Oceanografi

Fysisk oceanografi (också Marin fysik) är den geovetenskap som arbetar med beskrivningen av havets fysiska tillstånd. Detta inkluderar studier av de fysiska processer som kontrollerar rörelser och egenskaper hos vattenmassor, samt havets påverkan på atmosfären och klimatet.

På Institutionen för marina vetenskaper bedrivs forskning i världsklass för att öka vår kunskap och förståelse om hur haven fungerar, och hur de varierar på olika tids- och rumsskalor – från de minsta turbulenta virvlarna, till världshavens cirkulation.

Institutionen erbjuder en av de mest omfattande miljöerna i Europa för forskning inom fysisk oceanografi, med tillgång till marin infrastruktur som det specialiserade forskningsfartyget R/V Skagerak, Tjärnö marina laboratorium, samt Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Medarbetare

Göran Broström, professor

Fabien Roquet, professor

Sebastiaan Swart, professor

Anna Wåhlin, professor

 

Louise Biddle, forskare 

Göran Björk, professor emeritus

Marcel du Plessis, forskare

Sam Fredriksson, forskare 

Torsten Linders, projektsamordnare

Bastien Queste, biträdande universitetslektor

Anders Omstedt, professor emeritus

Anders Stigebrandt, forskare

Forskningsinfrastruktur