Länkstig

Ellika Faust

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Ellika Faust

Ellika Faust mottog en Naturvetenskaplig masterexamen i biologi från Göteborgs Universitet 2017 och påbörjade sina doktorandstudier 2018.

 

Med hjälp av genetiska metoder försöker jag förstå och beskriva ekologiska och evolutionära processer i havet. Mitt grundläggande forskningsintresse har sitt ursprung i bevarandet av naturliga populationer och att främja ett hållbart nyttjande av akvatiska resurser.

Jag studerar framför allt läppfiskar men även sjurygg/stenbit. Dessa fiskar har börjat användas allt mer inom laxodling som s.k. putsarfisk. De rengör laxen genom att äta laxlöss och andra små parasiter som sitter på utsidan. Det stora kommersiella intresset av de här fiskarna har lett till ett allt hårdare fisketryck. Dessutom är det många miljoner fiskar som transporteras till odlingar långt ifrån var de fångades. I min forskning undersöker jag framförallt de vilda populationernas genetiska struktur och sammansättning, med ett huvudfokus på Skandinavien. Jag vill veta mer om vilka populationer som finns, hur mycket konnektivitet det är mellan dem och om hur de anpassat sig till de olika miljöerna de lever i. Detta kommer bidra till bättre förståelse av arterna och ge viktigt information till förvaltning och ge bättre möjligheter till att bedriva ett hållbart fiske.

Jag har även ett stort intresse hur arter och populationer kan anpassa sig till nya miljöer och hur effekten av hybridisering kan påverka lokala populationer. En stor del av min forskning är därför riktat mot att kunna identifiera putsarfiskar som rymmer från laxodlingar och bättre förstå effekterna det har på det lokala ekosystemet.

Tidigare har jag även undersökt genetiska likhet och skillnader mellan olika populationer av det invasiva Japanska ostronet (Crassostrea gigas) för att beskriva dess spridningsvägar och var de svenska populationerna har sitt ursprung.