Göteborgs universitet
Bild
Isvägg i Antarktis
Foto: Anna Wåhlin

Polarforskning

Den marina polarforskningen sker till stor del i internationella samarbeten och är ofta multidisciplinär. Institutionen är aktiv i flera delar av polarforskningen där våra forskare deltar i internationella expeditioner till polarområdena ofta inom större internationella projekt. Den marina polarforskningen är i hög grad klimatrelaterad.

Forskning i polarområdena

Polarområdena ingår som en viktig del i jordens klimatsystem, där man för närvarande ser stora förändringar som till exempel ökande temperaturer och minskande havsistäcke i Arktis. De stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis intar en särställning genom den enorma mängden bundet vatten som väsentligt påverkar nivån på havsytan om de smälter. De polara haven utgör också speciella kemiska miljöer och har ett unikt växt och djurliv.

Övergripande forskningsteman i Arktis

 • Havscirkulationen i djuphavet, kontinentalsluttningen och grunda shelfområden.
 • Biogeokemiska processers betydelse för omvandling av olika kemiska ämnen, som kol, syre och närsalter, i vatten och sediment, inklusive deras påverkan på havets försurning och hav-atmosfär utbytet av koldioxid.
 • Vikten av arktiska oceanens roll som sänka av antropogen koldioxid.
 • Havsisens roll för produktion av ozonnedbrytande halogenerade kolväten, samt utbyte av gaser mellan snö – is - hav och atmosfär.
 • Havsisen som medium för olika biologiska organismer.
 • Sedimentformationer på Arktis kontinentalsockel som klimatarkiv
 • Avsmältning av Grönlands glaciärer

Övergripande forskningsteman i Antarktis

 • Havscirkulation och flytande glaciärer i Antarktis kustområden
 • Utvecklande av autonoma marina observationssystem i Södra Ishavet (www.soos.aq)
 • Havsisens roll för produktion av ozonnedbrytande halogenerade kolväten, samt utbyte av gaser mellan snö – is - hav och atmosfär.
 • Utforskande av isgrottorna under de flytande glaciärerna i Antarktis
 • Mekanismer för transport av vatten, värme och ämnen mellan djuphav och kontinentalsockel

FN forskarpanel

Vi deltar också i FN (UNEP) ledd forskarpanel för bedömning av UV-B strålningens betydelse för ekologin i polära hav.