Göteborgs universitet
Bild
Marin organism.
Foto: Erik Selander

Marinbiologi

Inom marinbiologin studerar vi det som lever i världshaven, inklusive sådant som lever nära och på kusterna. Vi studerar mönster och processer både inom och mellan individer, liksom organismernas interaktioner med miljön och de kemiska signalerna mellan marina organismer. Vi försöker förstå dynamiska interaktioner på skalor från det lokala till det globala och vi intresserar oss mycket för biologisk evolution i havet.

Våra huvudsakliga frågeställningar är: Hur påverkar mänskliga aktiviteter livet i oceanerna och i kustområdena? Hur kan marina levande resurser utnyttjas på långsiktigt hållbara sätt?

Mycket av vårt arbete spänner över flera ämnesområden och vi för samman kunskap och undersökningsmetoder från flera vetenskapsfält. För att uppnå våra mål utför vi experiment både i laboratorier och ute i fält, och för undersökningarna har vi tillgång till avancerade tekniker för fysiologiska, kemiska och genetiska analyser.

För att föra teorier framåt och för att analysera data kan vi genomföra avancerad modellering, datorsimuleringar och statistiska analyser.