Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Anna Wåhlin står bredvid en undervattensfarkost
Anna Wåhlin, professor i oceanografi, har visat att Antarktis isväggar har stor betydelse för klimatet genom att de förhindrar havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris.
Foto: Johan Wingborg

Vår forskning

Institutionen för marina vetenskaper samlar marina forskningsinriktningar inom biologi, geologi, kemi, kulturvård och oceanografi.

Vår forskning sker såväl inom enskilda ämnen som i större tvärvetenskapliga områden. Vi har flera nationellt unika forskningsprojekt och våra forskare deltar i internationella expeditioner. Vi har också tillgång till en toppmodern marin infrastruktur som möjliggör forskning av högsta internationella klass.

Våra forskningsämnen

Forskningen på institutionen för marina vetenskaper sker inom forskningsämnena marinbiologi, marin geologi, marin kemi, marin kulturvård och oceanografi.

Våra forskningsområden

Vi har flera nationellt unika forskningsområden. Forskningen bedrivs också i större tvärvetenskapliga projekt, både nationella och internationella.

Marin infrastruktur

Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet är en såväl nationell som internationell resurs för forskning, utbildning och samverkan inom marina vetenskaper. Vi får genom infrastrukturen en unik tillgång till ett flertal marina miljöer och laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå.

Hitta forskning

Sök bland marina forskningsprojekt och forskargrupper i Göteborgs universitets katalog "Hitta forskning".