Göteborgs universitet
Bild
Anna Wåhlin står bredvid en undervattensfarkost
Anna Wåhlin, professor i oceanografi, har visat att Antarktis isväggar har stor betydelse för klimatet genom att de förhindrar havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris.
Foto: Johan Wingborg

Vår forskning

Institutionen för marina vetenskaper samlar marina forskningsinriktningar inom biologi, geologi, kemi, kulturvård och oceanografi.

Vår forskning sker såväl inom enskilda ämnen som i större tvärvetenskapliga områden. Vi har flera nationellt unika forskningsprojekt och våra forskare deltar i internationella expeditioner. Vi har också tillgång till en toppmodern marin infrastruktur som möjliggör forskning av högsta internationella klass.

Marin infrastruktur

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, som är en resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Institutionen är också värdorganisation för Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Hitta forskning

Sök bland marina forskningsprojekt och forskargrupper i Göteborgs universitets katalog "Hitta forskning".