Länkstig

Ann Larsson

Universitetslektor

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Ann Larsson

Jag är främst intresserad av biohydrodynamik, d.v.s. hur vattenrörelser påverkar organismer och det ekologiska samspelet i havet. Jag arbetar för närvarande med ett projekt som handlar om hur havskräftan (Nephrops norvegicus) luktar sig fram till sitt byte och hur flödesregimen påverkar spårningsförmågan. Projektet har applikationer inom burfisket efter havskräfta. Min avhandling handlade om vattenrörelsers påverkan på settling och rekrytering hos havstulpanen Balanus improvisus med applikationer inom antifouling (fouling release coatings). Jag har efter det också arbetat med hur kallvattenskorallen Ögonkorall (Lophelia pertusa) påverkas av exponering utav borrslam och naturliga sedimentpartiklar. Jag är fortsatt involverad i ett projekt som handlar om reproduktion hos Ögonkorallen och restaurering av kallvattenkorallrev.