Göteborgs universitet
Bild
Algodling i vattentankar.
Algodlingar på Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Sophie Steinhagen

Om oss

Institutionen för marina vetenskaper är den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige och endast få liknande organisationer finns i Europa.

Vi har flera nationellt unika forskningsområden och tillgång till en toppmodern marin infrastruktur för forskning och utbildning. Verksamheten är tvärvetenskaplig och involverar såväl andra institutioner vid Göteborgs universitet, liksom andra lärosäten i Sverige och övriga världen. Genom samarbete med forskarkollegor från andra vetenskapliga discipliner blir det också möjligt att ta sig an de stora globala utmaningarna.

Marina infrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, som är en resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Institutionen är också värdorganisation för Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Samverkan

Institutionen för marina vetenskaper är en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning, utveckling och innovation. Våra samarbetspartners finns inom näringsliv, myndigheter och akademin.