Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kristineberg marina forskningsstation sett från havet.
Kristineberg marina forskningsstation är en del av den marina infrastrukturen.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Om oss

Institutionen för marina vetenskaper är den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige och endast få liknande organisationer finns i Europa.

Vi har flera nationellt unika forskningsområden och en toppmodern marin infrastruktur för forskning och utbildning med forskningsfartyget Skagerak och de två forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö. Verksamheten är tvärvetenskaplig och involverar såväl andra institutioner vid Göteborgs universitet, liksom andra lärosäten i Sverige och övriga världen. Genom samarbete med forskarkollegor från andra vetenskapliga discipliner blir det också möjligt att ta sig an de stora globala utmaningarna.

Marina infrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, som är en resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Infrastrukturen har laboratorier och instrument som möjliggör forskning på hög internationell nivå och vi välkomnar forskare och studenter från hela världen.

Samverkan

Institutionen för marina vetenskaper är en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning, utveckling och innovation. Våra samarbetspartners finns inom näringsliv, myndigheter och akademin.