Göteborgs universitet
Bild
Studenter står på ett forskningsfartyg och hämtar upp vattenprover.
Fältarbete i kursen marin kemi.
Foto: Göteborgs universitet

Vår studiemiljö

Göteborg ligger vid västerhavet och här finns Sveriges mest artrika vatten med miljöer som är så nära den öppna oceanen man kan komma. Vid Institutionen finns marina forskningsstationer och forskningsfartyg som välkomnar forskare och studenter från hela världen. Under dina studier kommer du därför träffa både nationella och internationella forskare och lärare. Dessutom har du möjligheter att åka på utbytesstudier som en del av din utbildning.

Vår studiemiljö i Göteborg

Utbildningen inom marina vetenskaper sker till största del i Göteborg. Här finns institutionens huvudkansli, vissa undervisningslokaler och flera medarbetare.

Från och med höstterminen 2023 sker en stor del av Göteborgs universitets naturvetenskapliga undervisning och forskning i ett helt nytt hus: Natrium. Det är en helt ny byggnad på Medicinareberget, som ligger i närheten av Sahlgrenska sjukhuset.

Här samlas studenter och forskare inom områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Vår studiemiljö ombord R/V Skagerak

I Göteborg finns också R/V Skagerak, Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning.

På R/V Skagerak sker undervisning i alla discipliner inom de marina vetenskaperna: biologi, geologi, kemi och fysisk oceanografi.

R/V Skagerak har hemmahamn på Nya Varvet.

Navigate to video: Se filmen om R/V Skagerak
Video (4:19)
Se filmen om R/V Skagerak

Vår studiemiljö på Tjärnö och Kristineberg

På Bohuskusten ligger de marina stationerna Kristineberg och Tjärnö. De är två av Europas modernaste marina stationer och här sker utbildning och forskning inom de marina vetenskaperna. Här finns också flera fartyg för utbildning och forskning.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation ligger vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Tjärnö marina laboratorium ligger vid Sveriges artrikaste havsområde i norra Bohuslän.

Mer om Kristineberg Center

Kristineberg Center för marin forskning och innovation är beläget vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar, mäss, liksom kunnig och hjälpsam personal.

På Kristineberg Center sker marin universitetsutbildning, och forskningen är framför allt inriktad på havsförsurning, mikroskräp och innovation. Gästforskare är en stor och viktig grupp på Kristineberg.

Mer om Tjärnö marina laboratorium

Tjärnö marina laboratorium är beläget vid Sveriges artrikaste havsområde i norra Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar, matsal.

På Tjärnö marina laboratorium sker universitetsutbildning och forskning inom marina vetenskaper, framför allt evolution, vattenbruk liksom naturskydd och förvaltning.

Mer om R/V Skagerak

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper.

R/V Skagerak är 49 meter långt, 11 meter brett och med ett deplacement på 1000 ton. R/V Skagerak har en besättning på 5 personer och rymmer 16 forskare och studerande.

Hemmahamn är Nya Varvet i Göteborg.