Göteborgs universitet

Institutionen för marina vetenskaper

Bild
Nya R/V Skagerak på Nya varvet.
Länkstig

Institutionen för marina vetenskaper samlar marin forskning och utbildning inom biologi, geologi, kemi, oceanografi och marin kulturvård.

Institutionen är en viktig samverkansnod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning och innovation. Med tillgång till en unik marin infrastruktur är institutionen den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa.

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb på Göteborgs universitet som relaterar till havet, till exempel forskningsassistent, forskningsbiträde eller doktorand.

Vår forskning

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning i Kattegatts/Skagerraks kustvatten, Östersjön, i övriga europeiska kusthav, samt i polarhaven. Vi har flera nationellt unika forskningsområden och deltar i internationella expeditioner.

Forskarutbildning

Som doktorand på Institutionen för marina vetenskaper blir du en del av den naturvetenskapliga miljön på Göteborgs universitet.

Marina infrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, som är en resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Infrastrukturen har laboratorier och instrument som möjliggör forskning på hög internationell nivå och vi välkomnar forskare och studenter från hela världen.

Samverkan

Institutionen för marina vetenskaper är en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning och innovation. Våra samarbetspartners finns inom näringsliv, myndigheter och akademin.

Om oss

Institutionen för marina vetenskaper är den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa.