Länkstig

Mats Lindegart

Professor

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Mats Lindegart

Professor vid Institutionen för Marina Vetenskaper och vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet.

Min huvudsakliga arbetesplats är vid Tjärnö Marina Laboratorium utanför Strömstad.

Min forskning och undervisning handlar framför allt om havs- och kustzonsförvaltning, akvakultur, bentisk ekologi och statistisk modellering. Min nuvarande forskning är starkt kopplade till utvecklingen av nya behov inom förvaltningen och fokuserar till exempel på (1) modellering och kartläggning av bottenlevande djur och växter (PREHAB) och (2) miljöövervakning och tillståndsbedömning av våra kustvatten (WATERS).