Göteborgs universitet
Bild
Vågor och havsyta.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

SMaRC – Swedish Maritime Robotic Centre

SMaRC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för utvecklandet av autonoma intelligenta undervattenssystem.

Vi fokuserar på utveckling av en sensor för att mäta organiska föroreningar i låga koncentrationer med Raman spektroskopi.

Projektet omfattar discipliner såsom autonomi, uthållighet, kommunikation samt perception (detektion).

SMaRC fakta

Projekttid: 2017 - 2024
Finansiär: SSF
Samarbetspartner: MMT

SMaRC:s webbplats