Göteborgs universitet
Bild
Forskare visar sensor.
Martin Hassellöv, forskare på institutionen, presenterar "Sailing 4 Science", ett nätverk för marin medborgarforskning där fritidsseglare kan rapportera in data som till exempel yt-temperatur eller vind.
Foto: Simon Ungman

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en del i Institutionen för marina vetenskapers verksamhet och det sker på många olika sätt. Institutionen är en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning, utveckling och innovation.

Centrum för hav och samhälle

Institutionen är värd för Centrum för hav och samhälle och har därmed ett direkt samarbete med forskningsfält inom ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora, vilket ger en världsunik tvärvetenskaplig profil.

Samverkansparter

Samverkan med Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, och Västerhavets vattendistrikt i Göteborg ger en unik kanal till myndighetssfären, och det Maritima klustret ger en mötesplats med näringslivet.

För skola och allmänhet

På forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg kan skolklasser och andra grupper boka besök. Allmänheten kan under sommaren besöka Tjärnöakvariet och följa med forskningsfartyg.