Göteborgs universitet
Bild
Forskare visar sensor.
Martin Hassellöv, forskare på institutionen, presenterar "Sailing 4 Science", ett nätverk för marin medborgarforskning där fritidsseglare kan rapportera in data som till exempel yt-temperatur eller vind.
Foto: Simon Ungman

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället utgör en betydande del i Institutionen för marina vetenskapers verksamhet. Institutionen är en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin forskning, utbildning och innovation.

Samverkan med Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, och Västerhavets vattendistrikt i Göteborg ger en unik kanal till myndighetssfären, och Viable Seas ger en mötesplats med näringslivet.

Institutionen är värd för Centrum för hav och samhälle och har därmed ett direkt samarbete med forskningsfält inom ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora, vilket ger en världsunik tvärvetenskaplig profil.

På de marina forskningsstationerna Tjärnö marina laboratorium och Kristineberg Center finns möjlighet att boka aktiviteter för skolklasser och andra grupper.

Tjärnö marina laboratorium har även aktiviteter för allmänheten under sommartid, som att följa med forskningsfartyg på exkursioner eller besöka Tjärnö Akvarium. Varje år kommer cirka 10 000 personer till Tjärnö för att lära sig mer om havet och om forskning.