Länkstig

Per Åberg

Professor

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5278

Om Per Åberg

Forskningsintressen Mitt huvudsakliga forskningsområde är demografi och evolution av en arts livshistoria. Med hjälp av datormodeller undersöker jag hur populationer tillväxer eller minskar i antal och hur individers basala egenskaper som deras reproduktion och överlevnad kan utvecklas av det naturliga urvalet. Datormodellerna baseras på data från fältundersökningar där vi undersöker individers överlevnad, tillväxt och reproduktion från ett år till ett annat. Modellerna används för att förstå hur hotade arter kan bevaras genom att på bästa sätt skydda vissa stadier i artens livscykel, t ex är det bästa att försöka att öka avkommornas överlevad eller är bättre om man försöker öka överlevnaden för de vuxna individerna. De demografiska modellerna är också mycket intressant ur ett grundforskningsperspektiv för att t ex förstå hur det naturliga urvalet påverkar evolutionen av en arts livshistoria.

Jag arbetar framförallt med organismer som finns på klippstränder vid havet. Den organism jag undersökt mest är brunalgen Knöltång (Ascophyllum nodosum). Knöltången har ett kemiskt försvar mot betande snäckor och i samarbete med kollegor på institutionen forskar vi på hur detta försvar utvecklas under påverkan av klimatförändringar.

Undervisningsintressen

Jag undervisar på ett antal kurser på det biologiska och marina programmet. Mitt huvudsakliga undervisningsområde är grundläggande populationsekologi. Tillsammans med en kollega så undervisar jag också på distanskursen i Marin Biologi. Det är en orienteringskurs som är öppen för alla som har grundläggande behörighet för universitetsstudier. Är du intresserad av marin biologi kan detta vara en bra kurs för dig.

Uppdrag

Jag är Vice Dekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid den naturvetenskapliga fakulteten.