Länkstig

Anders Stigebrandt

Seniorforskare

Institutionen för marina vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Anders Stigebrandt

Jag startade som fysisk oceanograf med inriktning mot beskrivningar av processer och processbaserad modellering av cirkulation i fjordar. Har bland annat utvecklat modeller för generering av internt tidvatten vid trösklar samt kopplingen mellan internt tidvatten och den turbulenta vertikala blandningen i djupvattnet i både fjordar och i havet. Det är numera fastslaget att tidvattnet via det interna tidvattnet svarar för en mycket stor del av blandningen i djupvattnet i hav och fjordar. Så småningom kom jag in på frågeställningar om vattenkvalitet och biogeokemiska processer. Utvecklade tillsammans med ekologen Fredrik Wulff fungerande modeller för vattenomsättning samt närsalt- och syredynamik i Östersjön. Jag utvecklade en matematisk fiskmodell med inriktning mot omsättning av energi och materia och tillsammans med Jan Aure och andra norska kollegor utvecklade jag matematiska modeller som beräknar lokala och regionala miljöeffekter av fiskodling i kassar. Nyligen publicerade jag en artikel vilken visar att övergödningen i Östersjön sedan slutet av 1990-talet drivs av läckage av fosfor från syrefria bottnar och att Östersjön kan restaureras till ett tillstånd som liknar det som rådde under tidigt 1950-tal om blott bottnarna hålls kontinuerligt syresatta under ca 20 år. Har också undersökt vad som händer om man artificiellt syresätter havsbassänger, både experimentellt och teoretiskt.