Länkstig

Charlotte Björdal

Professor

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5283

Om Charlotte Björdal

Academic background

B.Sc. 1986. Conservator. The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark.

Ph.D. 2000. Wood science. Department of Wood Science, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.

Associate Professor (Docent). 2009. Dept of Building Material, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden

Undervisningsområden / Teaching Areas

- Conservation of archaeological materials - Wood science, including wood structure and degradation - Microbial degradation of wood - Conservation and in situ preservation of waterlogged wood including shipwrecks - Research and scientific writing

Forskningsområden / Reseach Areas

Wood and waterlogged archaeological wood: - Microbial decay processes in terrestrial and aquatic environments - Bacterial degradation of waterlogged wood - In situ preservation and protection of shipwrecks - Conservation of waterlogged wood

Ongoing research projects

Skydd av trägrundläggning och kulturlager i samband med stadsplanering och byggande för hållbart resande. Projektägare:Trafikverket, ( 2017 - 2021)

Evaluering av Kronholmskoggens status efter 24 års aktiv in-situ bevaring. Projektägare: Riksantikvarieämbetet, (2020)

Latest EU- projects - Wreck Protect (2009-2011) - SASMAP: Survey, Assess, Stabilise, Monitor And Preserve underwater archaeological sites (2012-2015)