Göteborgs universitet
Bild
Forskare står i vinteroveraller på Arktis is.
Foto: Esther Horvath

Möt våra forskare

Våra forskare deltar i internationella expeditioner och i nationellt unika forskningsprojekt. Här kan du läsa reportage och intervjuer med några av dem inom ämnena marinbiologi, marin geologi, marin kemi, marin kulturvård och oceanografi.

Marinbiologi

Erica Leder vill veta mer om evolutionens krafter

Erica Leder är intresserad av hur arter utvecklas och anpassar sig till sin omgivande miljö och hon närmar sig frågan på en mycket basal nivå, det som händer i generna. Hur samverkar generna med varandra och miljön?

– Varje organism är en spännande fallstudie över evolutionens krafter. Det är att försöka göra kopplingen mellan genotyp och fenotyp som jag tycker är så intressant, säger Erica Leder.

Marinbiologi

Sophie Steinhagen går på djupet med framtidens livsmedel

Sophie Steinhagen forskar på odling av havssallat och fokuserar på att undersöka storskalig odling  i så kallade ”havsodlingar” i det öppna havet på västkusten.

– Odling av alger kan bli en stor del av lösningen på framtidens livsmedelsbehov. Vi har matbrist i många länder och klimatförändringarna har lett till torrperioder som påverkar den traditionella matproduktionen på land, säger Sophie Steinhagen.

Marin geologi

Irina Polovodova Asteman ser det förunderliga i havsbottnens lera

Irina Polovodova Asteman forskar på det mikroskopiskt lilla som finns i havets botten. De rester av växter och djur hon hittar i leran kan berätta om hur klimatet varierat över tid, om det varit syrebrist eller övergödning, hur olika arter har kommit och gått, till och med när invasiva eller främmande arter först uppträtt.

– Jag vet aldrig vad jag ska få se i mikroskopet när jag börjar. Sedimenten är alltid ett mysterium, en upptäcktsfärd! säger Irina Polovodova Asteman.

Marinbiologi

Kerstin Johannessons snäckor lär oss om genetik och evolution

Kerstin Johannesson är världsledande forskare i marin evolutionsbiologi. Som studieobjekt använder hon små strandsnäckor.

– Genom min forskning lär jag mig hur naturen fungerar och kan tillämpa mina kunskaper mycket bredare. Och det spelar egentligen inte någon roll att det är snäckor som lärt mig det jag kan om genetik och evolution. Dessa kunskaper kan jag tillämpa på vilka arter som helst.

Marin kemi

Katarina Abrahamsson mäter koldioxid på drivande isflak

Mosaic är världens största polarexpedition. Forskare från ett 20-tal länder är sysselsatta med att genomföra unika studier av luft, is och hav. Från Institutionen för marina vetenskaper deltog forskarna Adam Ulfsbo och Katarina Abrahamsson.

 – I Arktis syns effekterna av klimatförändringarna tidigare och tydligare än någon annanstans, säger Katarina Abrahamsson.

Marin kemi

Isaac Santos gräver efter havets dolda kolpump

När Isac Santos och familjen för ett år sedan valde att flytta till Göteborg var det framför allt en båt som lockade. Universitetets nya forskningsfartyg R/V Skagerak, som ska tas i bruk nästa år, är nämligen unik satsning, även internationellt sett.

Tillsammans med ett nytt forskarlag ska han bygga upp ett högteknologiskt mini-laboratorium i Amazonas.

Oceanografi

Sebastiaan Swart vill avslöja hemligheterna under Antarktis is

– En av de största svårigheterna med att förutspå klimatet är att vi inte vet tillräckligt om vad som pågår i havet. Till exempel hur havet lämnar ifrån sig eller absorberar värme från atmosfären, och hur utbytet av koldioxid sker mellan oceanen och atmosfären, säger Sebastiaan Swart.

Marin kulturvård

Charlotte Björdal undersöker trä i skeppsvrak

Charlotte Björdal är något av en expert på arkeologiskt trä. Genom att studera träprover från skeppsvrak kan hon få fram mått på hur snabbt nedbrytning sker. Trots att nedbrytning sker mer långsamt i vatten är det en komplicerad miljö att skydda.

 – För mig handlar det om att vårda och bevara vårt kulturarv för framtida generationer, säger Charlotte Björdal.