Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskare står i vinteroveraller på Arktis is.
Foto: Esther Horvath

Möt våra forskare

Våra forskare deltar i internationella expeditioner och i nationellt unika forskningsprojekt. Här kan du läsa reportage och intervjuer med några av dem.

Marin kemi

Mäter koldioxid och havsförsurning på drivande isflak

Mosaic är världens största polarexpedition. Forskare från ett 20-tal länder är sysselsatta med att genomföra unika studier av luft, is och hav. Från Institutionen för marina vetenskaper deltar forskarna Adam Ulfsbo och Katarina Abrahamsson.

 – I Arktis syns effekterna av klimatförändringarna tidigare och tydligare än någon annanstans, säger Katarina Abrahamsson.

Marin kemi

Isaac Santos forskar i Amazonas djupa gyttja

När Isac Santos och familjen för ett år sedan valde att flytta till Göteborg var det framför allt en båt som lockade. Universitetets nya forskningsfartyg R/V Skagerak, som ska tas i bruk nästa år, är nämligen unik satsning, även internationellt sett.

Tillsammans med ett nytt forskarlag ska han bygga upp ett högteknologiskt mini-laboratorium i Amazonas.

Oceanografi

Sebastiaan Swarts vill avslöja hemligheterna under Antarktis is

– En av de största svårigheterna med att förutspå klimatet är att vi inte vet tillräckligt om vad som pågår i havet. Till exempel hur havet lämnar ifrån sig eller absorberar värme från atmosfären, och hur utbytet av koldioxid sker mellan oceanen och atmosfären, säger Sebastiaan Swart.

Marin kulturvård

Johanna Elam är oceanografen som blev intresserad av trä

Doktoranden Johanna Elam arbetar med att kartlägga i vilken utsträckning träpålarna i Göteborgs lergrund kan bli angripna av rötsvampar och bakterier när de omgivande förutsättningarna ändras.

– Vi har lagt ner mätare som bland annat ger oss uppgift om portryck i leran. Vi vill försöka förstå sambandet mellan miljö och nedbrytning, säger Johanna Elam.

Marin kemi

Astrid Hylén vill förstå hur människan påverkar haven

Astrid Hylén ingår i en grupp marina kemister som under lång tid studerat Östersjöns bottnar. För Astrid Hylén finns det två forskningsspår som är extra intressanta. Det ena handlar om klimatets utveckling och havens förmåga att binda kol. Det andra forskningsområdet gäller övergödning.

– Helst av allt står jag på en båt och geggar i lera hela dagarna, säger Astrid Hylén.

Marin kulturvård

Charlotte Björdal undersöker trä i skeppsvrak

Charlotte Björdal är något av en expert på arkeologiskt trä. Genom att studera träprover från skeppsvrak kan hon få fram mått på hur snabbt nedbrytning sker. Trots att nedbrytning sker mer långsamt i vatten är det en komplicerad miljö att skydda.

 – För mig handlar det om att vårda och bevara vårt kulturarv för framtida generationer, säger Charlotte Björdal.