Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter i dykardräkt tittar på tång.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Våra program

Institutionen för marina vetenskaper har ett kandidatprogram och tre masterprogram. Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska. Under dina studier kommer du träffa både nationella och internationella forskare och lärare, eftersom det vid institutionen finns marina forskningsstationer och fartyg som välkomnar forskare och studenter från hela världen. Dessutom har du möjligheter att åka på utbytesstudier som en del av din utbildning.

Kandidatprogram Marin vetenskap

Kandidatprogrammet i marin vetenskap är en unik marin tvärvetenskaplig start och inleds med två år av gemensamma kurser om till exempel marina organismer, kustekosystem, havsbottnar, och hållbar förvaltning av marin miljö . Det är först under tredje året som du väljer inriktning efter eget intresse, till exempel inom ämnena kemi, biologi, geologi, oceanografi, fysik, matematik, eller marina vetenskaper.
Tvärvetenskapligheten gör att du kan få upp ögonen för fler ämnesområden än vad du kände till från början.

Video (1:22)
Vad är marina vetenskaper?

Masterprogram Marina vetenskaper

Vårt masterprogram i marina vetenskaper är en naturlig fortsättning för dig som läst vårt marina kandidatprogram. Men programmet vänder sig även till dig som har en kandidatexamen i biologi, kemi, oceanografi eller geovetenskap. Då havet är en så väsentlig del av människors liv och samhällen växer efterfrågan på yrkesskickliga marinvetare som förmår hantera alltmer komplexa problem, och möjligheterna är mer skiftande, utmanande och intressanta i dag jämfört med för bara tio år sedan.

Masterprogram Fysisk oceanografi

Fysisk oceanografi handlar om att beskriva havsströmmar och havens flöden. Masterprogrammet i fysisk oceanografi vänder sig till dig som vill beskriva, analysera och räkna på havets cirkulationssystem med hjälp av såväl avancerad utrustning som matematiska modeller. Vårt masterprogram är Sveriges mest omfattande utbildning inom fysisk oceanografi.

Masterprogram Hav och samhälle

Masterprogrammet Hav och samhälle är en utbildning för hållbara hav och syftar till att ge en omfattande analys av interaktionerna mellan det marina ekosystemet och socioekonomiska system i det mänskliga samhället. Det kommer också att ge dig en förståelse för de många komplexa problem som idag utmanar en hållbar utveckling av vår användning av havet, samt nya verktyg för att möta dessa utmaningar.

Video (2:16)
Se filmen om masterprogrammet Hav och samhälle