Göteborgs universitet
Bild
Studenter i dykardräkt tittar på tång.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Våra program

Institutionen för marina vetenskaper har ett kandidatprogram och tre masterprogram. Under dina studier kommer du träffa både nationella och internationella forskare och lärare, eftersom det vid institutionen finns forskningsstationer och fartyg som välkomnar forskare och studenter från hela världen. Dessutom har du möjligheter att åka på utbytesstudier som en del av din utbildning.

Kandidatprogram Marin vetenskap

 • Kandidatprogrammet i marin vetenskap har en unik marin tvärvetenskaplig start.
 • Programmet inleds med två år gemensamma kurser om till exempel marina organismer, kustekosystem, havsbottnar, och hållbar förvaltning av marin miljö.
 • Under tredje året väljer du fördjupningskurser i något av ämnena kemi, biologi, geologi eller oceanografi.
 • Tvärvetenskapligheten gör att du kan få upp ögonen för fler ämnesområden än vad du kände till från början.
Navigate to video: Vad är marina vetenskaper?
Video (1:22)
Vad är marina vetenskaper?

Masterprogram Marina vetenskaper

 • Masterprogrammet i marina vetenskaper är en naturlig fortsättning för dig som läst vårt marina kandidatprogram.
 • Programmet vänder sig även till dig som har en kandidatexamen i biologi, kemi, oceanografi eller geovetenskap.
 • Efterfrågan växer på yrkesskickliga marinvetare som förmår hantera alltmer komplexa problem, eftersom havet är en så väsentlig del av människors liv och samhällen.
 • Möjligheterna är mer skiftande, utmanande och intressanta i dag jämfört med för bara tio år sedan.
 • Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska.

Masterprogram Fysisk oceanografi

 • Fysisk oceanografi handlar om att beskriva havsströmmar och havens flöden.
 • Masterprogrammet i fysisk oceanografi vänder sig till dig som vill beskriva, analysera och räkna på havets cirkulationssystem med hjälp av såväl avancerad utrustning som matematiska modeller.
 • Vårt masterprogram är Sveriges mest omfattande utbildning inom fysisk oceanografi.
 • Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska.

Masterprogram Hav och samhälle

 • Masterprogrammet Hav och samhälle är en tvärvetenskaplig utbildning för hållbara hav.
 • Programmet syftar till att ge en omfattande analys av interaktionerna mellan det marina ekosystemet och socioekonomiska system i det mänskliga samhället.
 • Programmet kommer också att ge dig en förståelse för de många komplexa problem som idag utmanar en hållbar utveckling av vår användning av havet, samt nya verktyg för att möta dessa utmaningar.
 • Våra masterprogram är internationella och undervisningen ges på engelska.