Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskare kör en liten båt på havet.
Foto: Johan Wingborg

Vår doktorandmiljö

Som doktorand på institutionen för marina vetenskaper är du en del av den naturvetenskapliga miljön på Göteborgs universitet. Institutionen får genom den marina infrastrukturen en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå.

Marina kollegiet

Marina kollegiet skickar ut nyhetsbrev och ordnar seminarier som samlar forskning och forskare vid institutionen. Doktoranderna är en del av denna miljö och uppmuntras starkt att närvara och delta i seminarierna. På seminarierna finns också goda möjligheter att få träffa internationella experter inom de marina fälten.

Marina infrastrukturens resurser

Institutionen får genom den marina infrastrukturen en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå.

Stationerna vid Kristineberg och Tjärnö är två av Europas modernaste marina stationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Stationerna har ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från Gullmarsfjorden respektive Kosterfjorden. I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning. Experimentanläggningarna utomhus består av växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ekotroner”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten. Båda stationerna har tillgång till mindre forskningsfartyg samt båtar.

Forskningsfartyget Skagerak är 38 meter långt och fullt utrustat för marin forskning och utbildning i de allra djupaste delar av Sveriges hav. Maximal tid till sjöss är 14 dagar. På längre expeditioner kan Skagerak ta 10 forskare/studerande ombord, med 5 i besättning.

Läs mer om den marina infrastrukturen här.

Doktorandkurser i FUBAS

Doktorandkurserna från vår institution ingår som en del i hela det utbud av kurser som Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder.

I databasen FUBAS finns kurser inom forskarutbildningen vid Göteborgs universitet. I databasen kan du söka fram kurser genom att filtrera på institution och fakultet.

Länk till FUBAS.

Kontakt

Om du vill veta mer om forskarutbildningen vid Institutionen för marina vetenskaper så kan du kontakta vår studierektor för forskarutbildningen Helle Ploug.