Göteborgs universitet
Bild
Doktorand i laboratorium.
Foto: Johan Wingborg

Vår doktorandmiljö

Som doktorand på institutionen för marina vetenskaper är du en del av den naturvetenskapliga miljön på Göteborgs universitet. Institutionen får genom den marina infrastrukturen en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå.

Marina forskningsstationer

Institutionen får genom den marina infrastrukturen en unik tillgång till ett flertal marina miljöer, laboratorier och instrument som tillåter forskning på hög internationell nivå.

De marina forskningsstationerna på Kristineberg och Tjärnö är två av Europas modernaste marina stationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Stationerna har ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från Gullmarsfjorden respektive Kosterfjorden.

I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning. Experimentanläggningarna utomhus består av växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ekotroner”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten. Båda stationerna har tillgång till mindre forskningsfartyg samt båtar.

R/V Skagerak

Bild
Forskningsfartyget Skagerak
Foto: Carl Kristensson

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper. R/V Skagerak har en besättning på 5 personer, rymmer 16 forskare och studerande, och har hemmahamn på Nya Varvet i Göteborg.

R/V Skagerak har avancerad teknisk utrustning, till exempel hydroakustisk mätutrustning, flertal moderna laboratorier samt ett akterdäck lämpat för sjösättning av autonoma undervattensfarkoster.

Läs mer om den marina infrastrukturen här.

Ämnesnätverk

Institutionen för marina vetenskaper har forskarutbildning i flera ämnen, där varje ämne har sitt eget nätverk.

Marina kollegiet

Marina kollegiet skickar ut nyhetsbrev och ordnar seminarier som samlar forskning och forskare vid institutionen.

Doktoranderna är en del av denna miljö och uppmuntras starkt att närvara och delta i seminarierna. På seminarierna finns också goda möjligheter att få träffa internationella experter inom de marina fälten.

Doktorandkurser i FUBAS

Doktorandkurserna från vår institution ingår som en del i hela det utbud av kurser som Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder.

I databasen FUBAS finns kurser inom forskarutbildningen vid Göteborgs universitet. I databasen kan du söka fram kurser genom att filtrera på institution och fakultet.

Länk till FUBAS.

Kontakt

Om du vill veta mer om forskarutbildningen vid Institutionen för marina vetenskaper så kan du kontakta vår studierektor för forskarutbildningen Helle Ploug.

E-post: Helle Ploug.