Länkstig

David Turner

Benämning saknas

Institutionen för marina
vetenskaper
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om David Turner

Forskning

Min forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av kvantitativa modeller för havsvattens kemi. Det är väl känt att grundämnenas reaktivitet I havsvatten beror på de kemiska formerna som finns. Även om jämviktsförhållanden inte gäller överallt, utgör jämviktsberäkningar utgångspunkten för en förståelse av grundämnenas kemi i havet. Forskningen bedrivs inom ramen för arbetsgruppen "Chemical Speciation Modelling to Meet 21st Century Needs (2015-2022)". Jag är ordförande i denna arbetsgrupp som skapats av Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR). Målsättningarna är (i) att utveckla en ”bästa möjliga” kemisk modell för havsvatten inklusive spårmetaller; och (ii) att göra modellen fritt tillgängligt på webben.