Göteborgs universitet

Degree Project Catalogue

Degree Project Catalogue är en katalog med förslag på examensarbeten för kandidat- eller masternivå på Institutionen för marina vetenskaper. Här finns examensprojekt inom marin biologi, marin kemi, marin geologi, oceanografi, samt tvärvetenskapliga marina projekt.

Om Degree Project Catalogue

  • Projekten presenteras enligt ämne.
  • Varje projekt presenteras på en webbsida.
  • Varje projekt har en kontaktperson som du kan kontakta för mer information om projektet.
  • Examensarbeten vid Institutionen för marina vetenskaper görs självständigt och ska skrivas och bedömas individuellt.

Kontakt

Kontaktperson för Degree Project Catalogue är Bastien Queste, biträdande universitetslektor i oceanografi. E-post: bastien.queste@gu.se