Göteborgs universitet
Bild
Dykare vid skeppsvrak.
Foto: Charlotte Björdal

Marin kulturvård

Inom marin kulturvård studerar vi skeppsvrak och arkeologiskt trä. Förutom kulturhistorisk trä från marin miljö studerar vi också arkeologiskt trä som kommer från vattendränkta områden på land, som exempelvis grundpålar under historiska hus och vrak i terrestra miljöer.

För att förstå nedbrytningsprocesserna och deras interaktion med miljön är lång- och kortvariga laboratorieexperiment samt fältförsök en viktig del av forskningen.

Tillgång till laboratorier med avancerad utrustning, samt ett modernt forskningsfartyg, innebär att vår förmåga att utföra unik interdisciplinär och tvärvetenskaplig forskning i samarbete med nationella och internationella forskare är unik.

Forskningsområden

 • Bevarande och långsiktig konservering av skeppsvrak ex situ och in situ
 • Bedömning av tränedbrytning, inkluderande skeppsmaskangrepp, nedbrytningsstatus, strategier för långtidsövervakning av fyndplatser, metoder för skydd in situ.
 • Utveckling av CEN-/SIS-standarder för
  - hantering av vattendränkt arkeologiskt trä i fält, och
  - bedömning av nedbrytningsstatus för vattendränkt arkeologiskt trä.
 • Mikrobiell nedbrytning av trä
 • Bakteriell nedbrytning, svampnedbrytning, mikrobiell mångfald och tränedbrytning
 • Miljöprocesser relaterade till tränedbrytning in situ
 • Sedimentologi, oceanografi, geokemi, biokemi samt mikrobiella processer och interaktioner