Göteborgs universitet
Bild
Studenter står med vadarbyxor i havet och tittar ner.
Länkstig

Workshop för lärare – Tänka som en forskare

Institutionen för marina vetenskaper erbjuder en tredagars workshop 1 - 3 september 2023 för att ge lärare inspiration att använda metodiken ”Tänka som en forskare”. Metodiken är ett värdefullt undervisningsalternativ som är extra lämpat att använda inom de naturvetenskapliga ämnena.

Workshopens innehåll

I de senaste läroplanerna poängteras ofta att läraren ska utgå från elevernas egna tankar och idéer. Metodiken ”Tänka som en forskare” är ett kompletterande verktyg i undervisningen och passar bra in i den målsättningen. Metodiken är användbar på alla skolstadier, men i år vänder vi oss till lärare på låg och mellanstadiet.

På workshopen genomför deltagarna alla steg i en vetenskaplig studie och får även med sig en struktur som kan användas i undervisningen. Strukturen är en alternativ strategi som uppmuntrar och vägleder eleverna att våga lita på sina egna observationer och förklaringar, samt att genomföra forskning, det vill säga: söka ny kunskap.

Workshopen ges på Göteborgs universitets forskningsstation Tjärnö marina laboratorium och finansieras av Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Kostnad för deltagare

Måltidskostnad 1 057 kr exkl moms / person. Allt övrigt kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan senast 30 juni 2023 till Christin Appelqvist på mail: christin.appelqvist@gu.se.

Lärare står i laboratorium.