Göteborgs universitet
Bild
Forskare skördar alger från båt.
Kristoffer Stedt är doktorand i marina vetenskaper och intresserad av att utveckla metoder för att öka proteinhalten i tång.
Foto: Sophie Steinhagen

Våra doktorander

Institutionen för marina vetenskaper har doktorander med marin inriktning inom naturvetenskaperna. Doktoranderna är verksamma i Botanhuset i Göteborg, på Kristineberg Center för marin forskning och innovation, eller på Tjärnö marina laboratorium.

Marinbiologi

Lara Beckmann

Mitt doktorandsprojekt fokuserar på ekologi och reproduktion av kallvattenkoraller och svampar.
Handledare: Rhian Waller
Läs mer om Lara Beckmann

Doris Björling

Mitt doktorandprojekt är finansierat av svenska artprojektet och kommer att belysa nässeldjur genom att inventera Anthoathecata, en av två stora ordningar i klassen.
Handledare: Thomas Dahlgren
Läs mer om Doris Björling

Benedikt Brunner

Handledare: Lars Gamfeldt.
Läs mer om Benedikt Brunner.

Simon Henriksson

Doktorand inom marin populationsgenetik och evolutionsbiologi. Jag deltar i ett projekt som undersöker reproduktiv isolering mellan olika "ekotyper" av torsk - torskpopulationer som är genetiskt anpassade till olika miljöer och livshistorier.

Handledare: Rebekah Oomen
Läs mer om Simon Henriksson

Luisa Kumpitch

Handledare: Erica Leder
Läs mer om Luisa Kumpitch

Gabriella Malmqvist

Handledare: Erica Leder
Läs mer om Gabriella Malmqvist

Diego Moreno Moran

Handledare: Rhian Waller
Läs mer om Diego Moreno Moran

James Reeve

Jag är doktorand i marin evolutionsbiologi. Jag studerar omvända DNA-segment hos vivipar strandsnäcka (Littorina saxatilis), eftersom de kan tänkas ha betydelse i skapandet av nya arter. Min forskning inkluderar fältarbete, DNA-analys och teoretiska simuleringar.
Handledare: Kerstin Johannesson.
Läs mer om James Reeve

Stefanie Ries

Handledare: Marlene Jahnke.
Läs mer om Stefanie Ries

Chloe Robert

Handledare: Pierre de Wit.
Läs mer om Chloé Robert

Marin geologi

Phoebe O'Brien

Handledare: Irina Polovodova Asteman.
Läs mer om Phoebe O'Brien

Marina vetenskaper

Alex Cabral Dos Santos

Jag är intresserad av de biogeokemiska processerna i kust- och oceaniska ekosystem och hur de fungerar under naturliga och antropogena förhållanden.
Handledare: Isaac Santos.
Läs mer om Alex Cabral Dos Santos

Lok Shan Cheung

Handledare: Stefano Bonaglia
Läs mer om Lok Shan Cheung

Youk Greeve

Handledare: Mats Lindegart.
Läs mer om Youk Greeve

Adele Maciute

Jag är mycket intresserad av ekologin hos de mest förekommande, mångsidiga, och ändå understuderade vattenlevande organismer som gemensamt kallas meiofauna. Målet med mitt doktorandprojekt att undersöka och kvantifiera dessa  organismers bidrag.
Handledare: Stefano Bonaglia.
Läs mer om Adele Maciute

Matthew Pinder

Handledare: Mats Töpel.
Läs mer om Matthew Pinder

Milad Pourdanandeh

Jag är doktorand inom marin kemisk ekologi i forskargruppen Signals in the Sea med Erik Selander som handledare. Jag undersöker generella interaktioner mellan plankton med ett särskilt fokus på behovsinducerade försvarsmekanismer hos växtplankton som utsätts för kemiska signalmolekyler från hoppkräftor.
Handledare:
Erik Selander.
Läs mer om Milad Pourdanandeh

Johan Severinson

Handledare: Per Moksnes
Läs mer om Johan Severinson

Kristoffer Stedt

Landbaserad odling av tång.
Handledare: 
Henrik Pavia.
Läs mer om Kristoffer Stedt

Rickard Stenow

Handledare: Helle Ploug.
Läs mer om Rickard Stenow

Nimal Sudhan Saravana Prabahar

Handledare: Göran Broström.
Läs mer om Nimal Sudhan Saravana Prabahar

Yu Yan Yau

Handledare: Isaac Santos.
Läs mer om Yu Yan Yau

Naturvetenskap

James Hagan

Handledare: Lars Gamfeldt.
Läs mer om James Hagan

Oceanografi

Romain Caneill

Handledare: Fabien Roquet.
Läs mer om Romain Caneill

Johan Edholm

Handledare: Marcel du Plessis
Läs mer om Johan Edholm

Estel Font Félez
Handledare: Bastien Queste
Läs mer om Estel Font Félez

Birte Gülk

Handledare: Fabien Roquet.
Läs mer om Birte Gülk

Theo Spira

Handledare: Sebastiaan Swart.
Läs mer om Theo Spira

Stina Wahlgren

Handledare: Anna Wåhlin
Läs mer om Stina Wahlgren