Länkstig

Lennart Bornmalm

Universitetslektor

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5272

Universitetslektor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg