Göteborgs universitet
Bild
Studenter i dykardräkt tittar på tång.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Antagning av doktorander

Doktorander på Institutionen för marina vetenskaper finansieras primärt av externa forskningsmedel och antalet doktorander beror därför på vilka forskningsanslag institutionen har för tillfället. Institutionen har därför inga bestämda tidpunkter för utlysningar av doktorandplatser.

Doktorandutlysningar

Alla doktorandutlysningar sker via Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar och annonseras också på Göteborgs universitets webbsida Havet - Forskning, utbildning och nyheter om havet från Göteborgs universitet.

Allmän behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen på Institutionen för marina vetenskaper krävs examen på avancerad nivå eller kurser motsvarande 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. För att kunna antas till forskarutbildningen krävs också att du i övrigt bedöms ha rätt förutsättningar att klara utbildningen.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär någon/några specifikt angivna kurs(er). Kraven på särskild behörighet anges i studieplanen för respektive ämne. 

Fem års studier

En forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier som vanligtvis inkluderar en del undervisning. Den reella tiden blir därför ofta fem år.

Kontakt

Om du vill veta mer om forskarutbildningen vid Institutionen för marina vetenskaper så kan du kontakta vår studierektor för forskarutbildningen Helle Ploug.

Helle Ploug

E-post: helle.ploug@marine.gu.se