Länkstig

Fabien Roquet

Professor

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl skottsbergs gata 22 b
41319 Göteborg
Rumsnummer
4126
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Fabien Roquet

Fabien Roquet forskar på vad som styr havsströmmarna i ett globalt perspektiv. Han disputerade vid Sorbonnes universitet 2009 (Frankrike) med en avhandling på strukturen av den Antarktiska cirkumpolarströmmen. Med hjälp av sjöelefanter utrustade med mätinstrument samlade han en stor mängd data som var användbara för att beskriva strömmarna i Södra ishavet. Under forskningsvistelser på MIT (USA) och på Stockholms universitet breddade fokuserade han på energins kretslopp i havet och hur de specifika fysikaliska egenskaperna hos vatten påverkar havscirkulationen. I sin forskning kombinerar han observationer, teori och numerisk modellering för att bygga en bättre bild av det fysiska havet och dess inflytande på jordens klimat.

Mer information på: