Göteborgs universitet
Bild
Mikroskopik bild av algen Tabularia tabulata
Tabularia tabulata.
Foto: Adil Yousif Al-Handal

Algbanken - GUMACC

Algbanken tillhandahåller kulturer av marina mikroalger. Huvudsyftet med algsamlingen är att förse marina mikroalger till forskare och undervisande personal på Göteborgs universitet. Vi tar också emot beställningar av algkulturer från organisationer och forskare utanför Göteborgs universitet till en fastställd kostnad.

Aktuell samling

Den aktuella samlingen består av över hundra arter av marina mikroalger som representerar olika taxonomiska och ekologiska grupper. Nya arter av kiselalger, isolerade från Skandinaviska vatten, läggs kontinuerligt till samlingen.

GUMACC:s databas

Lista på algkulturer och utförlig information om varje algkultur finns i GUMACC:s databas. Databasen har både sök- och beställningsfunktioner. För mer information, kontakta Olga Kourtchenko.

Länk till GUMACC:s databas.

Priser

Pris för två 10 ml rör med algkulturer. (Stora kvantiteter kan tillhandahållas efter specialbeställning.)

Forskare inom Göteborgs universitet: Ingen kostnad.
Skolor i Sverige: Ingen kostnad.
Forskare utanför Göteborgs universitet: 300 SEK + frakt.
Ideella organisationer: 300 SEK + frakt.
Övriga: 1000 SEK + frakt.

Beställning

Beställ kulturer via e-post eller fax. Det går även bra att själv hämta kulturer på Institutionen för marina vetenskaper, 5:e vån i Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg.

Frågor

Om du har frågor, kontakta gärna:

Olga Kourtchenko
Tel: 031-786-6124
Fax: 031-786 2727
E-post: olga.kourtchenko@marine.gu.se