Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Tjärnö marina laboratorium och R/V Nereus
Tjärnö marina laboratorium och forskningsfartyget R/V Nereus.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Marina infrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, som är en såväl nationell som internationell resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Infrastrukturen består av tre delar: de två marina forskningsstationerna Kristineberg marina forskningsstation och Tjärnö marina laboratorium, samt det större fartyget R/V Skagerak.

Kristineberg och Tjärnö - två marina forskningsstationer

Stationerna vid Kristineberg och Tjärnö är två av Europas modernaste marina forskningsstationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Båda stationer har välutvecklade system med genomflödande havsvatten, laboratorier av hög internationell standard, högteknologiska instrument samt logi och restaurang.

Vid stationerna arbetar en rad forskare aktiva inom marina vetenskaper, såsom marin biologi, också marin kemi, oceanografi och marin geologi. Stationerna har ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från Gullmarsfjorden respektive Kosterfjorden. I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning.

Experimentanläggningarna utomhus består av växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ekotroner”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten.

Forskningsstationerna förfogar över de två mindre forskningsfartygen Nereus och Oskar, samt ett flertal mindre båtar. På stationerna finns även tillgång till ROV.

Teknisk och administrativ personal kan erbjuda hjälp och råd. Verkstadspersonal kan bistå med både nykonstruktioner och reparationer av utrustning. Fartygsbesättning har erfarenhet av att samla in marint material, och hur tunga och ömtåliga provtagningsredskap skall hanteras.

R/V Skagerak

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper, till exempel marin kemi, oceanografi, marin geologi och marin ekologi. R/V Skagerak har en besättning på 5 personer, rymmer 16 forskare och studerande, och har hemmahamn på Nya Varvet i Göteborg.

Skagerak har avancerad teknisk utrustning, till exempel hydroakustisk mätutrustning, flertal moderna laboratorier samt ett akterdäck lämpat för sjösättning av autonoma undervattensfarkoster.

Organisation

Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Marina infrastrukturens värdenhet är Institutionen för marina vetenskaper.

Föreståndare för den marina infrastrukturen är Fredrik Gröndahl.

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av forskningsinfrastrukturen. 

Från 2019-12-31 och som längst till 2025-12-31 består styrgruppen av följande ledamöter:

 • Ole Arve Misund, ordförande, Havforskningsinstituttet, Norge
 • Fredrik Gröndahl, föreståndare, Marina infrastrukturen
 • Peter Tiselius, Göteborgs universitet
 • Mats Lindegarth, Göteborgs universitet (fasta forskare)
 • Lisa Jönsson Bergman, Göteborgs universitet (nyttjare utanför värdinstitutionen)
 • Anders Blomberg, Göteborgs universitet (nyttjare utanför värdinstitutionen)
 • Lena Gipperth, Göteborgs universitet Centrum för hav och samhälle
 • Joakim Hjelm, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Clare Bradshaw, Stockholms universitet
 • Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen
 • Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska högskola

och adjungerade:

 • prefekt, värdinstitutionen
 • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet (stationschef, Tjärnö)
 • Per Hall, Göteborgs universitet (tf stationschef, R/V Skagerak)

Stationschefer

Stationschef Kristineberg marina forskningsstation

Fredrik Gröndahl

Stationschef Tjärnö marina laboratorium

Kerstin Johannesson

Stationschef R/V Skagerak (tf)

Per Hall