Göteborgs universitet
Bild
Tjärnö marina laboratorium och R/V Nereus
Tjärnö marina laboratorium och forskningsfartyget R/V Nereus.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Marina infrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, en nationell och internationell resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Infrastrukturen består av Tjärnö marina laboratorium och det större forskningsfartyget Skagerak.

Institutionen för marina vetenskaper är också värdorganisation för den nationella infrastrukturen Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Kristineberg Center drivs tillsammans av Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE.

Tjärnö marina laboratorium

Tjärnö marina laboratorium är en nationell och internationell resurs för forskning och universitetsutbildning inom en rad marina discipliner. Stationen är en av Europas modernaste marina forskningsstationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Gästforskare och gäststudenter är viktiga grupper på Tjärnö marina laboratorium.

Stationen har välutvecklade system med genomflödande havsvatten, laboratorier av hög internationell standard, högteknologiska instrument samt logi och restaurang. Stationen förfogar över det mindre forskningsfartyget Nereus, samt ett flertal mindre båtar. På stationen finns även tillgång till ROV.

På stationen sker universitetsutbildning och forskning inom framför allt marin evolution, vattenbruk, naturskydd och förvaltning. Kunnig teknisk och administrativ personal kan erbjuda hjälp och råd. Totalt är ca 70 personer åretruntanställda.

Stationschef

Marina Panova

Till Tjärnö marina laboratoriums webbsidor

R/V Skagerak

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper, till exempel marin kemi, oceanografi, marin geologi och marin ekologi. R/V Skagerak har en besättning på 5 personer, rymmer 16 forskare och studerande, och har hemmahamn på Nya Varvet i Göteborg.

Skagerak har avancerad teknisk utrustning, till exempel hydroakustisk mätutrustning, flertal moderna laboratorier samt ett akterdäck lämpat för sjösättning av autonoma undervattensfarkoster.

Stationschef R/V Skagerak

Louise Newman

Till R/V Skageraks webbsidor

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center för marin forskning och innovation är beläget vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar och mäss, liksom kunnig och hjälpsam personal.

På Kristineberg sker marin universitetsutbildning och forskningen är framför allt inriktad på havsförsurning, mikroskräp och innovation. Totalt är ca 45 personer åretruntanställda. Gästforskare är en stor och viktig grupp på Kristineberg.

Kristineberg Center drivs tillsammans av Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE.

Förståndare

Linus Hammar

Till Kristineberg Centers webbsida