Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 461
405 30 Göteborg
Besöksadress
Natrium
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg

Tjärnö marina laboratorium
Laboratorievägen 10
452 96 Strömstad

Kristineberg Center för marin forskning och innovation
Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil