Länkstig

Marlene Jahnke

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Marlene Jahnke

Min forskning fokuserar kring förvaltning och bevarandebiologi i den marina miljön. Jag använder molekylärbiologiska metoder för att undersöka hur genetisk information kan användas i olika förvaltningsfrågor. Till exempel i miljöövervakning, för planering av skyddade områden, vid restaurering (till exempel av ålgräsängar) och för att förstå olika arters möjligheter att anpassa sig till klimatförändringar. Jag är särskilt intresserad av att förstå hur populationsstrukturen inom arter påverkas av omvärldsfaktorer som t ex salthalt, temperatur och havsströmmar ("seascape genomics"), och av grundläggande biologiska frågor som adaptiv kontra icke-adaptiv evolution samt utvecklingen av sexuell kontra asexuell reproduktion.

Projects:

Groups

Interesting policy brief published on our work in the European Commission's newsletter “Science for Environment Policy”: https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/553na1_en-eelgrass-conservation-insights.pdf