Göteborgs universitet
Bild
Liten båt åker över havet en vacker sommardag.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Cirkulation och spridning i kustzonen

Många mänskliga aktiviteter är koncentrerade till kusten, och ger en direkt inverkan på havsmiljön i kustzonen. Dessutom tillkommer en betydande inverkan av mänsklig verksamhet i inlandet som kommer från avrinningsområden och förs med flodvattnet ut till kusten.

Kustområdet och människan

Det är i kustområdena som de flesta människor kommer i kontakt med havet, och vi använder det för många olika typer av aktiviteter såsom segling, bad, fritidsfiske och dykning och även kommersiell verksamhet som sjöfart, hamnverksamhet, kommersiellt fiske, havsodling, turism och mycket mer.

Samtidigt är kustområdet en viktig biotop där många marina organismer har sina uppväxtområden, och mycket känsligt för miljöstörningar.

Komplex förvaltning med motstridiga intressen

Kustområdena är därför spelplatsen för många olika intressen, varav en del kan vara motstridiga. Förvaltningen av kustområdena är därför komplex, och både grundforskning och tillämpad forskning behövs för att stödja den.

Forskning med kustteman

  • Turbulenta blandningsprocesser, kustströmmar och nya observationsplattformar
  • Cirkulationsmodellering med hög upplösning, inklusive dataassimilering och simulering av partikelbanor
  • Processmodellering relaterad till klimatförändringar och sammanhörande processer vid markytan
  • Spridning och konnektivitet hos marina organismer och invasiva arter
  • Transport av föroreningar och vad som händer med dem (t.ex. plastpartiklar, oljeutsläpp, metaller, organiska föroreningar)
  • Påväxt av marina organismer på fartygsskrov och antifoulingstrategiernas miljöpåverkan av olika antifouling strategier