Länkstig

Matz Berggren

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Kristinebergs Marina Forskningsstation, Kristineberg
45178 Fiskebäckskil
Postadress
Kristinebergs Marina Forskningsstation, Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil

Om Matz Berggren

Mitt intresse är marin biodiversitet och inom detta område då främst eumalacostraca crustacea (dvs högre kräftdjur, som t.ex. räkor och krabbor, men även havsgråsuggor, pungräkor och tångmärlor).

Forskningsmässigt har jag främst arbetat med arter och habitatselektion av tropiska räkor. I tempererade vatten har jag arbetat med liknande frågor för 10-fotade kräftdjur (Decapoda Crustacea).

Nu för tiden är det problemet med invasiva marina och andra akvatiska arter på svenska kuster som främst intresserar mig. Även här det kräftdjur och speciellt de 10-fotade som jag främst ägnar mig åt. Ett pågående projekt är biodiversitet av kustnära organismer i algzonen efter norska kusten med inriktning på invasiva arter.

Jag är också involverad i ett SIDA-projekt mellan universitetet i Maputo (Universidade Eduardo Mondlane), Moçambique och Göteborgs universitet där jag är lokal koordinator för delområdet ”Sub-program 1.3.2 - On the sustainability and management of marine and coastal resources in Mozambique”.