Göteborgs universitet
Bild
Kemiska signaler
Foto: Erik Selander

Marin kemisk ekologi

Målet för forskningsområdet Marin kemisk ekologi är att öka vår förståelse för hur naturligt producerade kemiska ämnen styr samspelet mellan organismer i marina miljöer.

Kemisk kommunikation

Kemisk kommunikation och kemisk signalering är mycket viktiga processer i marina miljöer och styr födostrategier och födoval, val av partner och habitat, samt inducerar försvar och parning hos en lång rad organismer från bakterier och växtplankton till ryggradslösa djur och fiskar.

Bioaktivitet

Med ökad kunskap om naturprodukternas kemiska struktur och verkningsmekanismer (bioaktivitet) ökar vår förståelse för biologiska interaktioner och deras effekter på ekosystem på kort och på lång sikt. Med ökad kunskap om dessa bioaktiva ämnen följer även möjligheten att utveckla tillämpningar i samarbete med företag och samhälle.

Forskningsområdet

Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar att vidareutveckla forskningsområdet lokalt, regionalt och globalt. Vår ambition är att utveckla MARICE till ett kompetenscentrum för andra universitet, näringsliv, myndigheter och allmänhet med en verksamhet som präglas av öppenhet och samverkan.