Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Kontaktinformation

Telefon
Postadress
Box 711
411 23 Göteborg
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
Leveransadress
Sprängkullsgatan 19

Statsvetenskapliga institutionens ledningsgrupp består av prefekt, proprefekt, två viceprefekter, studierektor för forskarutbildning, administrativ chef samt ekonom. 

Mikael Gilljam, prefekt
Mikael är professor i statsvetenskap. Som prefekt är han ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och personal.
e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
telefon: 031-786 1221

Ann-Marie Ekengren, proprefekt med ansvar för utbildning
Ann-Marie är professor i statsvetenskap och ansvarar för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå. Proprefekten är ställföreträdande prefekt vid prefektens frånvaro.
e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se
telefon: 031-786 5197

Bo Rothstein, viceprefekt med ansvar för forskning
Bo är professor i statsvetenskap med ansvar för samordning och utveckling av institutionens forskningsmiljöer.
e-post: bo.rothstein@pol.gu.se
telefon: 031-786 1224

Maria Solevid, viceprefekt med ansvar för bemanning
Maria är docent i statsvetenskap och ansvarar för institutionens bemanningsfrågor när det gäller utbildning på grund- och avancerad nivå.
e-post: maria.solevid@pol.gu.se
telefon: 031-786 1844

Mikael Persson, viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen
Mikael är professor i statsvetenskap och ansvarar för övergripande utveckling, planering och genomförande av forskarutbildningen.
e-post: mikael.persson@pol.gu.se
telefon: 031-786 4146

Anna-Karin Ingelström, administrativ chef
Anna-Karin ger administrativt stöd åt institutionsledningen och är arbetsledare för verksamhetsstödet.
e-post: anna-karin.ingelstrom@gu.se
telefon: 031-786 1190, 0766-181190

Ola Björklund, ekonom
Ola ansvarar för institutionens budget, gör ekonomiska prognoser, uppföljningsarbete och bokslut. 
e-post: ola.bjorklund@gu.se
telefon: 031-786 1930

Arbetsmiljöombud
Birgitta Niklasson (ordinarie)
birgitta.niklasson@pol.gu.se
031-786 5844
0730-228660

Ulf Bjereld (ersättare)
ulf.bjereld@pol.gu.se
031-786 1240
0702-304603

Likabehandlingsrepresentant
Caroline Fällgren
caroline.fallgren@gu.se
031-786 6997

Statsvetenskap
Ulrika Möller
ulrika.moller@pol.gu.se 
031-786 1343 0733-381972

Europakunskap
Linda Berg
linda.berg@pol.gu.se
031-786 4062
0739-315915

Ann Ighe, biträdande
ann.ighe@econhist.gu.se
031-786 4743
0709-740739

Lärarutbildning/ samhällskunskap
Anna Bendz
anna.bendz@pol.gu.se
031-786 5697

Lina Eriksson, biträdande
Lina.eriksson@gu.se
031-786 1151

Master's Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Martin Sjöstedt
martin.sjostedt@pol.gu.se
031-786 1864
0766-181864

Forskarutbildningen
Mikael Persson, viceprefekt
mikael.persson@pol.gu.se
031-786 4146

Statsvetenskap
Statsvetarprogrammet
Kurser och kurspaket i statsvetenskap på grundnivå
Caroline Fällgren, studieadministratör

Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS)
Masterprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling
Kurser i statsvetenskap på avancerad nivå
Maria Lilleste, studieadministratör

Global samhällsstyrning
Master’s Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Maria Lilleste, studieadministratör

Europakunskap
Europaprogrammet
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning (MAES)
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret (HMAES)
Kurser i Europakunskap på grund och avancerad nivå
Kajsa Evertsson, studieadministratör

Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap (EMAES)
Ingrid Andreasson, studieadministratör

Lärarutbildning
Samhällskunskap, för blivande lärare
Johanna Kviberg, studieadministratör

Styrsystem, organisation och bedömning (K20/K21), för blivande lärare
Grundlärarprogrammen, Ämneslärarprogrammen
Ingrid Andreasson, studieadministratör

Styrsystem, organisation och bedömning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Johanna Kviberg, studieadministratör

Utbildning på forskarnivå
Administration för utbildning på forskarnivå
Lena Caspers, forskningsadministratör

 

 

Eva Nilsson, studievägledare
studentcounselling@pol.gu.se
031-786 1189

Angelica Thell, internationell koordinator
exchange@pol.gu.se
031-786 44 45

Karin Andersson
Praktik- och alumnsamordnare
karin.andersson@pol.gu.se
031-786 1991

Anna-Karin Lundell, kommunikatör
anna-karin.lundell@gu.se
031-786 66 93, 076-618 66 93