Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 711
411 23 Göteborg
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
Leveransadress
Sprängkullsgatan 19

Arbetsmiljöombud
Ann-Marie Ekengren (ordinarie)
e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se
telefon: 031-786 51 97

Marina Nistotskaya (ersättare)
e-post: marina.nistotskaya@gu.se
telefon: 031-786 66 91

Likabehandlingsrepresentant
Ulrika Möller
e-post: ulrika.moller@pol.gu.se
telefon: 031-786 13 43

Statsvetenskapliga institutionen
Anna-Karin Lundell, kommunikatör
e-post: anna-karin.lundell@gu.se
telefon: 031-786 66 93, 076-618 66 93

Governance and Local Development Institute (GLD)
Sara Bjurenvall, kommunikatör
e-post: sara.bjurenvall@gu.se

Quality of Government-institutet (QoG)
Alice Johansson, webbredaktör
e-post: alice.johansson@gu.se
telefon: 031-786 63 56

Valforskningsprogrammet
Anna Cederholm Lager, webbredaktör
e-post: anna.cederholm.lager@gu.se

Varieties of Democracy Institute (V-Dem)
Sara Haug Andersson, kommunikatör
e-post: sara.haug.andersson@gu.se
telefon: 031-786 63 06, 0766-18 63 06

Statsvetenskapliga institutionens ledningsgrupp består av prefekt, proprefekt, två viceprefekter, administrativ chef, biträdande administrativ chef, ekonom samt personalhandläggare. 

Mikael Gilljam, prefekt
Mikael är professor i statsvetenskap. Som prefekt är han ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och personal.
e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
telefon: 031-786 12 21

Lena Wängnerud, proprefekt med ansvar för utbildning
Lena är professor i statsvetenskap och ansvarar för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå. Proprefekten är ställföreträdande prefekt vid prefektens frånvaro.
e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se 
telefon: 031-786 18 68

Mikael Persson, viceprefekt med ansvar för forskning
Mikael är professor i statsvetenskap med ansvar för samordning och utveckling av institutionens forskningsmiljöer samt forskarutbildning.
e-post: mikael.persson.3@gu.se 
telefon: 031-786 41 46

Maria Solevid, viceprefekt med ansvar för bemanning
Maria är docent i statsvetenskap och ansvarar för institutionens bemanningsfrågor när det gäller utbildning på grund- och avancerad nivå.
e-post: maria.solevid@pol.gu.se
telefon: 031-786 18 44

Åsa Atterlöf, administrativ chef
Åsa arbetsleder och samordnar verksamhetsstödet, inom forsknings-, personal-, ekonomi-, utbildningsadministration och kommunikation.
e-post: asa.atterlof@gu.se
telefon: 031-786 69 94, 0766-18 69 94

Linda Forsberg, biträdande administrativ chef
Linda arbetsleder och samordnar forskningsstödet i olika forskningsprojekt.
e-post: linda.forsberg@gu.se
telefon: 031-786 26 44

Ola Björklund, ekonom
Ola ansvarar för institutionens budget, gör ekonomiska prognoser, uppföljningsarbete och bokslut. 
e-post: ola.bjorklund@gu.se
telefon: 031-786 19 30

Helena Jensen, personalhandläggare
Helena arbetar med kvalificerat ledningsstöd, rekrytering, omställning, lönerevision, anställning, arbetsmiljö, MBL samt andra HR-processer.
e-post: helena.jensen@gu.se 
telefon: 031-786 26 17

Statsvetenskap
Birgitta Niklasson
e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se 
telefon: 031-786 58 44, 0730-22 86 60

Europakunskap
Linda Berg
e-post: linda.berg@pol.gu.se
telefon: 031-786 40 62, 0739-31 59 15

Mats Andrén, biträdande
e-post: mats.andren@lir.gu.se
telefon: 031-786 44 76

Lärarutbildning/ samhällskunskap
Anna Bendz
e-post: anna.bendz@pol.gu.se
telefon: 031-786 56 97

Lina Eriksson, biträdande
e-post: Lina.eriksson@gu.se
telefon: 031-786 11 51

Master's Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Agnes Cornell
e-post: agnes.cornell@pol.gu.se 
telefon: 031-786 23 59

Forskarutbildningen
Mikael Persson
e-post: mikael.persson.3@gu.se
telefon: 031-786 41 46

Eva Nilsson, studievägledare
e-post: studentcounselling@pol.gu.se
telefon: 031-786 11 89, 0766-18 11 89

Angelica Thell, internationell koordinator
e-post: exchange@pol.gu.se
telefon: 031-786 44 45

Karin Andersson, praktik- och alumnsamordnare
e-post: karin.andersson@pol.gu.se
telefon: 031-786 19 91, 0766-18 19 91

Statsvetenskap 

Statsvetarprogrammet
Kurser och kurspaket i statsvetenskap på grundnivå
Utbildningsadministratör: Caroline Fällgren

Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS)
Masterprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling (MaPSE)
Kurser i statsvetenskap på avancerad nivå
Utbildningsadministratör: Maria Lilleste

Global samhällsstyrning
Master’s Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Utbildningsadministratör: Maria Lilleste

Europakunskap
Europaprogrammet
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning (MAES)
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret (HMAES)
Kurser i Europakunskap på grund och avancerad nivå
Utbildningsadministratör: Vendela Lundström
Kontakt: europa@pol.gu.se

Lärarutbildning
Samhällskunskap, för blivande lärare
Utbildningsadministratör: Linda Meuller
Kontakt: samhallskunskap@pol.gu.se

Styrsystem, organisation och bedömning (K20/K21), för blivande lärare
Grundlärarprogrammen, Ämneslärarprogrammen
Utbildningsadministratör: Linda Meuller

Styrsystem, organisation och bedömning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Utbildningsadministratör: Linda Meuller

Utbildning på forskarnivå
Administration för utbildning på forskarnivå
Lena Caspers, forskningsadministratör