Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 711
411 23 Göteborg
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
Leveransadress
Sprängkullsgatan 19

Arbetsmiljöombud
Ann-Marie Ekengren (ordinarie)
e-post: ann-marie.ekengren@pol.gu.se
telefon: 031-786 51 97

Marina Nistotskaya (ersättare)
e-post: marina.nistotskaya@gu.se
telefon: 031-786 66 91

Likabehandlingsrepresentant
Ulrika Möller
e-post: ulrika.moller@pol.gu.se
telefon: 031-786 13 43

Statsvetenskapliga institutionen
Anna-Karin Lundell, kommunikatör
e-post: anna-karin.lundell@gu.se
telefon: 031-786 66 93, 076-618 66 93

Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR)
Tina Johansen Lilja, kommunikatör
e-post: tina.johansen@gu.se 
telefon: 031-786 65 60, 0733-46 75 13

Program on Governance and Local Development (GLD)
Sara Bjurenvall, kommunikatör
e-post: sara.bjurenvall@gu.se

Quality of Government-institutet (QoG)
Alice Johansson, webbredaktör
e-post: alice.johansson@gu.se
telefon: 031-786 63 56

Valforskningsprogrammet
Erik Jönsson, webbredaktör
e-post: erik.jonsson@gu.se

Varieties of Democracy Institute (V-Dem)
Nazifa Alizada, programsamordnare
e-post: nazifa.alizada@gu.se
telefon: 031-786 30 43

Statsvetenskapliga institutionens ledningsgrupp består av prefekt, proprefekt, två viceprefekter, studierektor för forskarutbildning, administrativ chef samt ekonom. 

Mikael Gilljam, prefekt
Mikael är professor i statsvetenskap. Som prefekt är han ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och personal.
e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
telefon: 031-786 12 21

Lena Wängnerud, proprefekt med ansvar för utbildning
Lena är professor i statsvetenskap och ansvarar för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå. Proprefekten är ställföreträdande prefekt vid prefektens frånvaro.
e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se 
telefon: 031-786 18 68

Mikael Persson, viceprefekt med ansvar för forskning
Mikael är professor i statsvetenskap med ansvar för samordning och utveckling av institutionens forskningsmiljöer samt forskarutbildning.
e-post: mikael.persson.3@gu.se 
telefon: 031-786 41 46

Maria Solevid, viceprefekt med ansvar för bemanning
Maria är docent i statsvetenskap och ansvarar för institutionens bemanningsfrågor när det gäller utbildning på grund- och avancerad nivå.
e-post: maria.solevid@pol.gu.se
telefon: 031-786 18 44

Åsa Atterlöf, administrativ chef
Åsa arbetsleder och samordnar verksamhetsstödet, inom forsknings-, personal-, ekonomi-, utbildningsadministration och kommunikation.
e-post: asa.adin@gu.se
telefon: 031-786 69 94, 0766-18 69 94

Ola Björklund, ekonom
Ola ansvarar för institutionens budget, gör ekonomiska prognoser, uppföljningsarbete och bokslut. 
e-post: ola.bjorklund@gu.se
telefon: 031-786 19 30

Anna-Karin Ingelström, HR-specialist
e-post: anna-karin.ingelstrom@gu.se
telefon: 031-786 11 90, 0766-18 11 90

Statsvetenskap 
Statsvetarprogrammet
Kurser och kurspaket i statsvetenskap på grundnivå
Caroline Fällgren, studieadministratör

Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS)
Masterprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling (MaPSE)
Kurser i statsvetenskap på avancerad nivå
Maria Lilleste, studieadministratör

Global samhällsstyrning
Master’s Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Maria Lilleste, studieadministratör

Europakunskap
Europaprogrammet
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning (MAES)
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret (HMAES)
Kurser i Europakunskap på grund och avancerad nivå
Vendela Lundström, studieadministratör

Lärarutbildning
Samhällskunskap, för blivande lärare
Maria Thorson, studieadministratör

Styrsystem, organisation och bedömning (K20/K21), för blivande lärare
Grundlärarprogrammen, Ämneslärarprogrammen
Ingrid Andreasson, studieadministratör

Styrsystem, organisation och bedömning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Maria Thorson, studieadministratör

Utbildning på forskarnivå
Administration för utbildning på forskarnivå
Lena Caspers, forskningsadministratör

Statsvetenskap
Birgitta Niklasson
e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se 
telefon: 031-786 58 44, 0730-22 86 60

Europakunskap
Linda Berg
e-post: linda.berg@pol.gu.se
telefon: 031-786 40 62, 0739-31 59 15

Mats Andrén, biträdande
e-post: mats.andren@lir.gu.se
telefon: 031-786 44 76

Lärarutbildning/ samhällskunskap
Anna Bendz
e-post: anna.bendz@pol.gu.se
telefon: 031-786 56 97

Lina Eriksson, biträdande
e-post: Lina.eriksson@gu.se
telefon: 031-786 11 51

Master's Programme in International Administration and Global Governance (IAGG)
Agnes Cornell
e-post: agnes.cornell@pol.gu.se 
telefon: 031-786 23 59

Forskarutbildningen
Mikael Persson
e-post: mikael.persson.3@gu.se
telefon: 031-786 41 46

Eva Nilsson, studievägledare
e-post: studentcounselling@pol.gu.se
telefon: 031-786 11 89, 0766-18 11 89

Angelica Thell, internationell koordinator
e-post: exchange@pol.gu.se
telefon: 031-786 44 45

Karin Andersson, praktik- och alumnsamordnare
e-post: karin.andersson@pol.gu.se
telefon: 031-786 19 91, 0766-18 19 91