Länkstig

Lisbeth Aggestam

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A505
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Lisbeth Aggestam

Presentation

Lisbeth Aggestam är docent vid Statsvetenskapliga institutionen och associerad forskare vid Centrum för Europaforskning (CERGU), Göteborgs universitet.

Hon är redaktör för den internationella tidskriften, Foreign Policy Analysis.

Aggestam disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet år 2004 med en avhandling om brittisk, fransk och tysk utrikespolitik inom EU. Hon arbetade framtill 2013 som universitetslektor vid universitet i Bath (Storbritannien) och har tidigare innehaft postdok-tjänster vid universitet i Cambridge och Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Aggestam har ett akademisk sabbatsår 2021/22 (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, RJ) för att forska och skriva på sin kommande bok, The Quest for European Leadership – Foreign Policy in a Turbulent World.

Under hösten 2021 är hon gästforskare vid St Antony’s College, Oxford (UK) och under våren 2022 forskar hon på Center for European Studies, Harvard (USA).

Google Scholar

Forskningsintressen

  • Utrikespolitiskt samarbete
  • EU som global aktör
  • Politiskt ledarskap
  • Rollteori

Undervisning

(ingen undervisning läsåret 2021/22)

Aggestam är kursansvarig för tre kurser, varav två på mastersnivå:

  • EU2215: Europe in the World (MA, 15 hec)
  • EU2213: European Integration: Theory and Research (MA, 10 hec)
  • EU1145: The European Union in International Affairs (7,5 hec)

Hon har handlett fyra doktorander framtill disputation.

Högupplöst bild Högupplösta bilder hittar du i universitetets bilddatabas. Sök på personens namn.